← Literatūra

Galiojantis 2014-2024 m., išskyrus 11-okams nuo 2023 m. rugsėjo
Senasis privalomos literatūros sąrašas

Pagal 2014-2024 metų ugdymo programą privaloma perskaityti iš viso 36 autorių tekstus (visi autoriai vienodo svorio). Jūsų patogumui, suskirstyti į 9 skirtingus laiko tarpsnius.

7 min (1349 ž.)

12kl 11kl apibendrinimas

R   Ieškai korepetitoriaus? Susipažink su mūsų kolegomis!
Iliustracija
Aa

LABAI SVARBU - GALIOJIMAS BAIGSIS

Dvilyktokams ši programa galioja iki 2024 metų rūgpjūčio 31 d. Kitaip tariant, jeigu pradėjai su šita programa – su ja mokslus ir pabaigsi. Jeigu nuo 2023 m. rugsėjo pradėsi lankyti 11-ą klasę, viskas, šitas sąrašas tau neaktualus. Nors didžioli dalis autorių iš esmės lieka tokie patys, pagal naująja programą keičiasi keli dalykai. ATSIDARYTI NAUJĄJĮ SKAITINIŲ SĄRAŠĄ

Pagal epochą

Paryškinti didesnės apimties kūriniai

Užbaigtas gidas su antika 9-12 kl. mokiniams (Prieš egzaminą, Šviesa. PDF)

Literatūros srovės - Mokovas

0. Antika

Antikos kūriniai nėra įtraukti į 11-12 klasės kūrinius, bet juos galima paminėti, pavyzždiui, lyginant su kitais kūriniais.

Skaityti apie antiką

1. Renesansas

Skaityti apie antiką

# KŪRINIAI
1 Martynas Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba).
2 Mikalojus Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).
3 Jonas Radvanas. Radviliada.. I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.
4 Viljamas Šekspyras (W.Shakespeare). Sonetai. Drama Hamletas. Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154).

2. Barokas

Skaityti apie baroką

Skaityti apie viduramžius

# KŪRINIAI
1 Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai).

Baroko menas yra itin gražus ir dramatiškas. Daugiau apie tai:

3. Apšvietos amžius

Renesanso atgimimas. Skaityti daugiau apie apšvietą

# KŪRINIAI
1 Kristijonas Donelaitis. Metai.
2 J. V. Gėtė (Goethe). Faustas. I dalis, II dalies pabaiga.

4. XIX a. — romantizmas

# KŪRINIAI
1 Adomas Mickevičius. Vėlinės, II, IV dalis, poema Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.). Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės.
2 Antanas Baranauskas. Anykščių šilelis.
3 Vincas Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimu keletas žodelių.
4 Jonas Mačiulis - Maironis. Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiai).

5. XX a. pr. — realizmas, neoromantizmas

# KŪRINIAI
1 Jonas Biliūnas. Liūdna pasaka. Pasirinkti apsakymai: „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“.
2 Šatrijos Ragana. Apysaka Sename dvare.
3 Juozas Tumas-Vaižgantas. Apysaka Dėdės ir dėdienės.
4 Vincas Krėvė. Tragedija Skirgaila.

Dažniausiai čia baigiasi 11 klasės kursas.

6. XX. a vid. modernioji

# KŪRINIAI
1 Vincas Mykolaitis-Putinas. Eilėraščių rinkinys Tarp dviejų aušrų. Romanas Altorių šešėly.
2 Jurgis Savickis. Novelės „Kova“, „Fleita“, „Vagis“, „Ad astra“, „Jono Graužos nuotykiai“, „Mėnesiena“.
3 Franz Kafka. Apsakymas Metamorfozė.
4 Jonas Aistis - Aleksandravičius. Pasirinkti eilėraščiai.
5 Henrikas Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai.

7. XX. a vid. katastrofų literatūra ir egzistencializmas

# KŪRINIAI
1 Salomėja Nėris (tikr. Salomėja Bačinskaitė-Bučienė). Eilėraščių rinkinys Prie didelio kelio.
2 Balys Sruoga. Romanas Dievų miškas.
3 Antanas Škėma. Romanas Balta drobulė.
4 Alberas Kamiu (Albert Camus). Romanas Svetimas.
5 Vytautas Mačernis. Sonetai, Vizijos ir kita.
6 Bronius Krivickas. Partizano literatūra.

8. Modernioji XX a. II p. literatūra

# KŪRINIAI
1 Justinas Marcinkevičius. Poetinė drama Mažvydas. Pasirinkti eilėraščiai.
2 Marius Katiliškis. Romanas Miškais ateina ruduo.
3 Juozas Aputis. Keleivio novelės (pasirinkti apsakymai). Keleivio novelės: „Vakarėjant gražios dobilienos“, „Lidija Skoblikova ir tėvo žingsniai“, „Iveikti save“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“, „Užšalusios skulptūrų akys“.
4 Sigitas Geda. Pasirinkti eilėraščiai. Rinktinė mokyklai Gedimino valstybės fragmentas: „Lietuvos atsiradimas“, „Arklys siūbuoja žalią horizontą…“, „Buvau į Lietuvą išėjęs…“, poema „Strazdas“ (dalis „Žemės arimas“), „Jotvingiu žemė“, poema ‚Delčia rudenė deivė “ (III dalis), poema „Bilhana“ (I pynė), poema „Nakties žiedai“ („Viešpaties rožių ilgesys“, „Septyneilis apie nebyliąją prapultį“), „Trieiliai birželio naktį“, ciklas „Maironio mirtis“, „Giesmė apie pasaulio medį“, „Giesmė apie gimtąją pirkią“, „Giesmė apie šventąją Lietuvos upę“, „Sonetas Andriui Višteliui“, „Sonata“, „Gedimino valstybės fragmentas“, „Himnas lauku krosnelei“.
5 Marcelijus Martinaitis.
6 Česlovas Milošas.
7 Judita Vaičiūnaitė.

9. Nepriklausomybės laikų / šių laikų literatūra

# KŪRINIAI
1 Aidas Marčėnas. Eilinė (pasirinkti eilėraščiai).
2 Jurgis Kunčinas. Romanas Tūla.
3 Marius Ivaškevičius. Pjesė Madagaskaras.

Pagal klasę

11 klasė

# KŪRINIAI
1 Martynas Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba).
2 Mikalojus Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).
3 Jonas Radvanas. Radviliada.. I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.
4 Viljamas Šekspyras (W.Shakespeare). Sonetai. Drama Hamletas. Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154).
5 Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai).
6 Kristijonas Donelaitis. Metai.
7 J. V. Gėtė (Goethe). Faustas. I dalis, II dalies pabaiga.
8 Adomas Mickevičius. Vėlinės, II, IV dalis, poema Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.). Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės.
9 Antanas Baranauskas. Anykščių šilelis.
10 Vincas Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimu keletas žodelių.
11 Jonas Mačiulis - Maironis. Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiai).
12 Jonas Biliūnas. Liūdna pasaka. Pasirinkti apsakymai: „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“.
13 Šatrijos Ragana. Apysaka Sename dvare.
14 Juozas Tumas-Vaižgantas. Apysaka Dėdės ir dėdienės.
15 Vincas Krėvė. Tragedija Skirgaila.

12 klasė

# KŪRINIAI
1 Vincas Mykolaitis-Putinas. Eilėraščių rinkinys Tarp dviejų aušrų. Romanas Altorių šešėly.
2 Jurgis Savickis. Novelės „Kova“, „Fleita“, „Vagis“, „Ad astra“, „Jono Graužos nuotykiai“, „Mėnesiena“.
3 Franz Kafka. Apsakymas Metamorfozė.
4 Jonas Aistis - Aleksandravičius. Pasirinkti eilėraščiai.
5 Henrikas Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai.
6 Salomėja Nėris (tikr. Salomėja Bačinskaitė-Bučienė). Eilėraščių rinkinys Prie didelio kelio.
7 Balys Sruoga. Romanas Dievų miškas.
8 Antanas Škėma. Romanas Balta drobulė.
9 Alberas Kamiu (Albert Camus). Romanas Svetimas.
10 Vytautas Mačernis. Sonetai, Vizijos ir kita.
11 Bronius Krivickas. Partizano literatūra.
12 Justinas Marcinkevičius. Poetinė drama Mažvydas. Pasirinkti eilėraščiai.
13 Marius Katiliškis. Romanas Miškais ateina ruduo.
14 Juozas Aputis. Keleivio novelės (pasirinkti apsakymai). Keleivio novelės: „Vakarėjant gražios dobilienos“, „Lidija Skoblikova ir tėvo žingsniai“, „Iveikti save“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“, „Užšalusios skulptūrų akys“.
15 Sigitas Geda. Pasirinkti eilėraščiai. Rinktinė mokyklai Gedimino valstybės fragmentas: „Lietuvos atsiradimas“, „Arklys siūbuoja žalią horizontą…“, „Buvau į Lietuvą išėjęs…“, poema „Strazdas“ (dalis „Žemės arimas“), „Jotvingiu žemė“, poema ‚Delčia rudenė deivė “ (III dalis), poema „Bilhana“ (I pynė), poema „Nakties žiedai“ („Viešpaties rožių ilgesys“, „Septyneilis apie nebyliąją prapultį“), „Trieiliai birželio naktį“, ciklas „Maironio mirtis“, „Giesmė apie pasaulio medį“, „Giesmė apie gimtąją pirkią“, „Giesmė apie šventąją Lietuvos upę“, „Sonetas Andriui Višteliui“, „Sonata“, „Gedimino valstybės fragmentas“, „Himnas lauku krosnelei“.
16 Marcelijus Martinaitis.
17 Česlovas Milošas.
18 Judita Vaičiūnaitė.
19 Aidas Marčėnas. Eilinė (pasirinkti eilėraščiai).
20 Jurgis Kunčinas. Romanas Tūla.
21 Marius Ivaškevičius. Pjesė Madagaskaras.

Rekomenduojami kūriniai besidomintiems

Atnaujintas sąrašas pagal 2023 m. programą

Senasis sąrašas, kuriuo irgi gali būti pravartu pražvelgti:

 • M. Husovianas. Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę
 • Lietuvos metraščiai
 • A Volanas. Apie politinę arba pilietinę laisvę
 • M. Radvila Našlaitėlis. Kelionė į Jeruzalę
 • A. Kulvietis. Tikėjimo išpažinimas
 • L. Sapiega. Trečiojo Lietuvos Statuto pratarmė LDK luomams
 • K. Sirvydas. Punktai sakymų
 • D. Naborovskis. Gyvenimo trumpumas
 • S. Pšipkovskis. Rudens ekvinokcijai
 • M. Pacas. Testamentas
 • P. Kalderonas. Gyvenimas – sapnas
 • M. P. Karpavičius. Rinktiniai pamokslai
 • I. Kantas. Atsakymas į klausimą Kas yra švietimas?
 • A. Strazdas. Strazdas
 • S. Daukantas. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių
 • A. Baranauskas. Dainų dainelę. Kelionė Petaburkan
 • Dž. Baironas (G. Byron). Kainas
 • A. Puškinas. Menu akimirką žavingą. Pranašas
 • F. Šileris (F. Schiller). Džiaugsmui. Laiškai apie estetinį žmogaus ugdymą
 • V. Vordsvortas (W.Wordsworth). Narcizai
 • F. Dostojevskis. Broliai Karamazovai. Nusikaltimas ir bausmė
 • Žemaitė. Sutkai. Autobiografija
 • A. Čechovas. Storasis ir plonasis. Žmogus futliare
 • Gi de Mopasanas (Guy de Maupassant). Pjeras ir Žanas
 • Ignas Šeinius. Kuprelis
 • J. Baltrušaitis. Mana mintis – žvaigždžių slapties troškimas… Gėlė. Ave, crux! Audėja. Amžių žvaigždynas
 • Š. Bodleras (Ch. Baudelaire). Gulbė. Kelionė. Dvigubas kambarys
 • P. Verlenas (Verlaine). Saulėleidžiai. Rudens daina. Lakštingala. Begalinė plynė…Aukštai dangus virš stogo štai…
 • R. M. Rilkė (Rilke). Poezija. Karuselė (Liuksemburgo parkas)
 • M. Kulbakas. Poema Vilnius
 • F. T. Marinetis (Marinetti). Futurizmo manifestas
 • „Keturių vėjų“ manifestas
 • A. Achmatova. Erškėtis žydi
 • K. Kavafis. Itakė. Belaukiant barbarų. Termopilai. Menui atidaviau
 • O. Mandelštamas. Eilėraščiai
 • B. Pasternakas. Poezijos apibrėžimas. Čia pabrėžta nagu…Hamletas
 • O. Milašius. Lietuva. Naktį sustojusi karieta. Lapkričio simfonija
 • H. Hesė (Hesse). Stepių vilkas
 • B. Brazdžionis. Ženklai ir stebuklai
 • A. Miškinis. Varnos prie plento
 • A. Vaičiulaitis. Vidudienis kaimo smuklėje
 • A. Miškinis. Psalmės
 • D. Grinkevičiūtė. Lietuviai prie Laptevų jūros — siejasi su B. Sruogos Dievų mišku
 • I. Meras. Lygiosios trunka akimirką
 • P. Levi. Jei tai žmogus
 • K. Bradūnas. Eilėraščiai
 • A. Nyka-Niliūnas. Orfėjaus medis
 • A. Mackus. Neornamentuotos kalbos generacija
 • K. Ostrauskas. Gyveno senelis ir senelė
 • S. Beketas (Beckett). Belaukiant Godo
 • E. Mieželaitis. Žmogus
 • K. Saja. Mamutų medžioklė
 • R. Granauskas. Su peteliške ant lūpų
 • B. Vilimaitė. Papartynų saulė
 • J. Strielkūnas. Eilėraščiai
 • T. Venclova. Eilėraščiai
 • V. P. Bložė. Eilėraščiai
 • J. Brodskis. Vaizdas į jūrą
 • K. Skujeniekas (K.Skujenieks). Aš esu toli viešėjęs
 • J. Degutytė. Šiaurės vasaros
 • Liūnė Sutema. Badmetis
 • V. Šimborska (W. Szymborska). Poezijos rinktinė
 • N. Miliauskaitė. Uždraustas įeiti kambarys
 • A. A. Jonynas. Nakties traukinys
 • D. Kajokas. Meditacijos
 • S. Parulskis. Mirusiųjų
 • G. Grajauskas. Kaulinė dūdelė
 • R. Gavelis. Jauno žmogaus memuarai
 • J. Erlickas. Knyga
 • V. Juknaitė Išsiduosi. Balsu
 • D. Kalinauskaitė. Niekada nežinai
 • G. Radvilavičiūtė. Suplanuotos akimirkos
 • Ch. L. Borchesas (J. L. Borges). Smėlio knyga

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Literatūra

Visos pamokos ir konspektai →

Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.