Slava Ukraini! 🇺🇦

📜 Istorija

30
11-12 klasės A lygio kurso užrašai ir projektai.
  • Senosios civilizacijos (senovė) IV tūkst. m. pr.Kr. - 476 m.
  • Viduramžiai 476 m. - 1453, 1492, 1517 m.
  • Naujieji laikai 1453, 1492, 1517 m. - 1914 m.
  • Naujausieji laikai 1918 - dabartis.

Konspektai Pasiruošti Šaltiniai
Pasiruošk istorijos egzaminui!
12 min   12kl apibendrinimas egzaminams
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Istorijos kurso santrauka
apibendrinimas 11kl 12kl
Visiems • VBE 7.7 - 7.10
Politologijos pradmenys
6 min
VBE 7.14, 7.15 (1991 - 2020)
Lietuvos Konstitucija ir gyvenimo sąlygos po sovietmečio
18 min
VBE 6.14, 6.15, 6.16, 6.17
Pasaulis po komunizmo
4 min
VBE 6.18 - 6.34 (1944/1945 - 1990)
Aneksuota Lietuva Šaltojo karo periodu (antroji sovietizacija)
11 min
VBE 6.1 - 6.17 (1946 - 1989/1991)
Šaltasis karas / The Cold War (visuotinė istorija)
11 min   12kl
VBE 5.12, 5.13
Antrasis pasaulinis karas
11 min
VBE 5.30 (1940-1945)
Antrasis pasaulinis karas Lietuvoje. Sovietų, vokiečių okupacija ir rezistencija
5 min
VBE 5.8, 5.9, 5.10
Totalitarinių režimų SSRS, Vokietijoje panašumai ir skirtumai
2 min   12kl
VBE 5.7
Didžioji ekonominė krizė JAV
2 min   12kl
Hitlerio atėjimas į valdžią
Hitlerinė Vokietija
1 min   12kl
VBE 5.16 - 5.27 (1918 - 1940)
Tarpukaris Lietuvoje / Pirmoji Lietuvos Respublika
6 min   12kl
VBE 5.6
Fašizmas ir Italija
3 min
VBE 5.1 - 5.11 (1918 - 1939)
Tarpukaris Europoje, demokratijų kovos, SSRS raida, tarptautiniai santykiai 3-4 deš.
7 min
Lietuva per Pirmąjį pasaulinį karą
1 min   12kl
VBE 4.8
Bolševikų atėjimas į Rusijos valdžią
2 min   12kl
VBE 4.3
XIX a. politinės srovės / ideologijos (liberalizmas, socializmas, konservatizmas)
3 min   11kl 12kl
VBE 4.7
Pirmasis pasaulinis karas
6 min   12kl
VBE 3.4, 3,5
Napoleono Bonaparto epocha
5 min   11kl
VBE 3.3
Didžioji Prancūzijos revoliucija
5 min   11kl
VBE 4.4
Nacionalizmo idėjų plitimas, tautinės valstybės
3 min   11kl 12kl
Kontekstas (1776)
JAV susikūrimas
2 min
VBE 3.14
Apšvieta ATR. Apšvietos (arba Švietimo) epochos idėjos
2 min
Neužbaigtas straipsnis
VBE 3.10, 3.11
Abiejų Tautų Respublikos padalijimai ir žlugimas
4 min
VBE 3.10
Abiejų Tautų Respublikos silpnėjimas
2 min
VBE 2.1 - VBE 2.6
Naujieji laikai Europoje (Renesansas)
7 min
VBE 1.8 - 1.16 (1251 — 1569 m.)
Viduramžiai LDK
9 min
VBE 1.1 - 1.7 (476 m. iki XV a. pab.)
Viduramžiai Europoje
11 min
VBE 1,1, 1.2
Krikščionybė ir antika
5 min