Slava Ukraini! 🇺🇦

📕 Literatūra

53
36 privalomi ir rekomenduojami autoriai 11-12 kl. moksleiviams (su biografija ir istoriniu kontekstu). Rašiniai, gramatika ir daugiau — pasiruošimo skiltyje.

Konspektai Pasiruošti Šaltiniai
Kur rasti literatūrą ir audioknygas?
1 min   apibendrinimas
Pasiruošk lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui!
2 min   12kl egzaminams apibendrinimas
11-12 kl.
Privalomos literatūros sąrašas (2022 m.)
5 min   12kl 11kl apibendrinimas
Besidomintiems
Rekomenduojami kūriniai
2 min   11kl 12kl apibendrinimas besidomintiems
Antika, Biblija ir Lietuvos mitologija
6 min
Martynas Mažvydas
Lietuviška eiliuota prakalba „Katekizmas“
2 min   11kl renesansas
Mikalojus Daukša
„Prakalba į malonųjį skaitytoją“
2 min   11kl renesansas
Barokas
1 min
Jonas Radvanas
Herojinė poema „Radviliada“
1 min   11kl renesansas
Renesansas
1 min
Viljamas Šekspyras (William Shakespeare)
Drama - tragedja „Hamletas“
13 min   11kl renesansas užsienio ilgas kūrinys
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Mikalojus Husovianas. „Giesmė apie stumbrą“
besidomintiems 11kl renesansas neprivalomas
Kristijonas Donelaitis
Epinė didaktinė poema „Metai“
12 min   11kl apšvieta poezija
Motiejus Kazimieras Sarbievijus
Lyrika
1 min   11kl barokas
Viduramžiai
2 min
Johanas Volfgangas fon Gėtė
Drama - tragedija „Faustas“
20 min   11kl drama užsienio apšvieta ilgas kūrinys
Romantizmas
2 min
Adomas Mickevičius
„Odė jaunystei“, „Vėlinės“, „Romantika“, „Krymo sonetai“, „Ponas Tadas“, „Gražina“
9 min   11kl romantizmas poezija
Antanas Baranauskas
Lyrinė romantinė poema „Anykščių šilelis“
5 min   11kl poezija
Apšvieta
1 min
Vincas Kudirka
Tautinę sąmonę žadinantys eilėraščiai
7 min   11kl proza poezija
Jonas Mačiulis - Maironis
Eilėraščių rinkinys „Pavasario balsai“
8 min   11kl poezija
Jonas Biliūnas
Novelės „Vagis“, „Ubagas“, „Lazda“
5 min   11kl proza realizmas
Šatrijos Ragana
Apysaka „Sename dvare“
13 min   11kl proza ilgas kūrinys neoromantizmas
Juozas Tumas - Vaižgantas
Apysaka „Dėdės ir dėdienės“
5 min   11kl proza neoromantizmas
Vincas Krėvė - Mickevičius
Drama - tragedija „Skirgaila“
8 min   11kl ilgas kūrinys neoromantikas viduramžiai proza istorinis
Francas Kafka (Franz Kafka)
Novelė „Metamorfozė“
11 min   12kl ilgas kūrinys modernizmas
Vincas Mykolaitis - Putinas
Romanas „Altorių šešėly“
28 min   12 klasė proza didelės apimties kūrinys modernizmas
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Vincas Mykolaitis - Putinas. „Vivos plango, mortuos voco“
12kl lyrika besidomintiems modernizmas
Jurgis Savickis
Novelės „Fleita“, „Kova“, „Vagis“, „Ad astra“
15 min   12kl
Henrikas Radauskas
4 min   12kl poezija modernizmas
Jonas Aistis - Aleksandravičius
3 min   12kl neoromantizmas poezija
Balys Sruoga
Memuarinis romanas „Dievų miškas“
22 min   12kl ilgas kūrinys istorinis proza
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Holokaustas, romanas „Lygiosios trunka akimirką“. Icchokas Meras ir kiti
istorinis ilgas besidomintiems
Salomėja Nėris (tikr. Salomėja Bačinskaitė-Bučienė)
Eilėraščių rinkinys „Prie didelio kelio“
8 min   12kl neoromantizmas poezija
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Alberas Kamiu. Esė „Sizifo mitai“ ir romanas „Maras“
12kl proza užsienio besidomintiems
Alberas Kamiu (Albert Camus)
Filosofinis romanas „Svetimas“
13 min   12kl proza ilgas kūrinys užsienio
Bronius Krivickas
Partizaninė literatūra
4 min   12kl
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Saulius Šaltenis
12kl besidomintiems proza
Vytautas Mačernis
Tragiško gyvenimo biografija, „Vizijos“ ir sonetai
9 min   12kl poezija
Antanas Škėma
Romanas „Balta drobulė“
12 min   12kl ilgas
Justinas Marcinkevičius
Poetinė drama „Mažvydas“ ir eilėraščiai
12 min   12kl poezija
Marius Katiliškis (tikr. Albinas Marius Vaitkus)
Epinis realistinis romanas „Miškais ateina ruduo“
11 min   12kl proza modernizmas
Juozas Aputis
Apsakymai „Keleivio novelės“
6 min   12kl modernizmas
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Romualdas Granauskas. Apysakos ir apsakymai
proza besidomintiems
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Bitė Vilimaitė. Novelės
proza besidomintiems
Sigitas Geda
2 min   12kl poezija modernizmas
Česlovas Milošas (Czeslaw Milosz)
Romanas „Isos slėnis“
6 min   12kl proza modernizmas
Judita Vaičiūnaitė
8 min   12kl modernizmas
Marcelijus Martinaitis
Eilėraščių rinktinė „Kukučio baladės“
4 min   12kl proza poezija modernizmas
Aidas Marčenas
Eilėraščių rinktinė „Eilinė“
2 min   12kl postmodernizmas poezija
Jurgis Kunčinas
Monologinis romanas „Tūla“
49 min   12kl modernizmas
Marius Ivaškevičius
Trijų veiksmų pjesė „Madagaskaras“ (I veiksmas)
9 min   12kl drama postmodernizmas istorinis