📕 Literatūra

53
Pabandykime išnarplioti tekstus ir susipažinti su svarbiausiais Lietuvos ir užsienio autoriais.
Konspektai Pasiruošti Korepetitoriai   R
Oficialus Nacionalinės švietimo agentūros puslapis
Kaip pasiruošti egzaminams, gerų darbų pavyzdžiai, egzamino užduočių sprendimai ir nemokamos ministerijos konsultacijos
Kur rasti literatūrą ir audioknygas?
Pasiruošk lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui!
Galiojantis 2014-2024 m., išskyrus 11-okams nuo 2023 m. rugsėjo
Senasis privalomos literatūros sąrašas
Įsigalioja 11-okams nuo 2023 m. rugsėjo
Naujas 11-12 kl. skaitinių sąrašas
Antika, Biblija ir Lietuvos mitologija
Martynas Mažvydas
Lietuviška eiliuota prakalba „Katekizmas“
Mikalojus Daukša
„Prakalba į malonųjį skaitytoją“
Barokas
Jonas Radvanas
Herojinė poema „Radviliada“
Renesansas
Viljamas Šekspyras (William Shakespeare)
Drama - tragedja „Hamletas“
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Mikalojus Husovianas. „Giesmė apie stumbrą“
Kristijonas Donelaitis
Epinė didaktinė poema „Metai“
Motiejus Kazimieras Sarbievijus
Lyrika
Viduramžiai
Johanas Volfgangas fon Gėtė
Drama - tragedija „Faustas“
Romantizmas
Adomas Mickevičius
„Odė jaunystei“, „Vėlinės“, „Romantika“, „Krymo sonetai“, „Ponas Tadas“, „Gražina“
Antanas Baranauskas
Lyrinė romantinė poema „Anykščių šilelis“
Apšvieta
Vincas Kudirka
Tautinę sąmonę žadinantys eilėraščiai
Jonas Mačiulis - Maironis
Eilėraščių rinkinys „Pavasario balsai“
Jonas Biliūnas
Novelės „Vagis“, „Ubagas“, „Lazda“
Šatrijos Ragana
Apysaka „Sename dvare“
Juozas Tumas - Vaižgantas
Apysaka „Dėdės ir dėdienės“
Vincas Krėvė - Mickevičius
Drama - tragedija „Skirgaila“
Francas Kafka (Franz Kafka)
Novelė „Metamorfozė“
Vincas Mykolaitis - Putinas   Įgarsintas
Romanas „Altorių šešėly“
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Vincas Mykolaitis - Putinas. „Vivos plango, mortuos voco“
Jurgis Savickis
Novelės „Fleita“, „Kova“, „Vagis“, „Ad astra“
Henrikas Radauskas
Jonas Aistis - Aleksandravičius
Balys Sruoga
Memuarinis romanas „Dievų miškas“
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Icchokas Meras. Romanas „Lygiosios trunka akimirką“
Salomėja Nėris (tikr. Salomėja Bačinskaitė-Bučienė)
Eilėraščių rinkinys „Prie didelio kelio“
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Alberas Kamiu. Esė „Sizifo mitai“ ir romanas „Maras“
Alberas Kamiu (Albert Camus)
Filosofinis romanas „Svetimas“
Bronius Krivickas
Partizaninė literatūra
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Saulius Šaltenis
Vytautas Mačernis
Tragiško gyvenimo biografija, „Vizijos“ ir sonetai
Antanas Škėma
Romanas „Balta drobulė“
Justinas Marcinkevičius
Poetinė drama „Mažvydas“ ir eilėraščiai
Marius Katiliškis (tikr. Albinas Marius Vaitkus)
Epinis realistinis romanas „Miškais ateina ruduo“
Juozas Aputis
Apsakymai „Keleivio novelės“
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Romualdas Granauskas. Apysakos ir apsakymai
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Bitė Vilimaitė. Novelės
Sigitas Geda
Česlovas Milošas (Czeslaw Milosz)
Romanas „Isos slėnis“
Judita Vaičiūnaitė
Marcelijus Martinaitis
Eilėraščių rinktinė „Kukučio baladės“
Aidas Marčenas
Eilėraščių rinktinė „Eilinė“
Jurgis Kunčinas
Monologinis romanas „Tūla“
Marius Ivaškevičius
Trijų veiksmų pjesė „Madagaskaras“ (I veiksmas)
Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.