12kl

74

Oficialus Nacionalinės švietimo agentūros puslapis
Kaip pasiruošti egzaminams, gerų darbų pavyzdžiai, egzamino užduočių sprendimai ir nemokamos ministerijos konsultacijos
Pasiruošk istorijos egzaminui!
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Istorijos kurso santrauka
Pasiruošk lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui!
VBE 6.1 - 6.17 (1946 - 1989/1991)
Šaltasis karas / The Cold War (visuotinė istorija)
VBE 5.8, 5.9, 5.10
Totalitarinių režimų SSRS, Vokietijoje panašumai ir skirtumai
VBE 5.7
Didžioji ekonominė krizė JAV
Hitlerio atėjimas į valdžią
Hitlerinė Vokietija
VBE 5.16 - 5.27 (1918 - 1940)
Tarpukaris Lietuvoje / Pirmoji Lietuvos Respublika
Lietuva per Pirmąjį pasaulinį karą
VBE 4.8
Bolševikų atėjimas į Rusijos valdžią
VBE 4.3
XIX a. politinės srovės / ideologijos (liberalizmas, socializmas, konservatizmas)
VBE 4.7
Pirmasis pasaulinis karas
VBE 4.4
Nacionalizmo idėjų plitimas, tautinės valstybės
Aktualu
VBE formulių lapas
Prieš egzaminą ar atsiskaitymą
Rašinių struktūra
Galiojantis 2014-2024 m., išskyrus 11-okams nuo 2023 m. rugsėjo
Senasis privalomos literatūros sąrašas
Įsigalioja 11-okams nuo 2023 m. rugsėjo
Naujas 11-12 kl. skaitinių sąrašas
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Matematikos (A) teorija 11-12 klasei
1 skyrius | Politinė geograifja
Valstybės ir pasaulis: politinės geografijos įvadas
2 skyrius | Politinė geograifja
Gyventojų geografija: Gyventojų skaičius, jo raida, demografija, migracija
3 skyrius | Politinė geograifja
Urbanizacija ir gyvenviečių geografija
4 skyrius | Politinė geograifja
Geopolitika: JT, NATO, G8, G20, ES, NVS
5 skyrius | Politinė geograifja
Pasaulio ūkis ir ekonomika
6 skyrius | Politinė geograifja
Bioprodukcinis sektorius (žemės ūkis, žvejyba)
7 skyrius | Politinė geograifja
Energetika ir gamtos ištekliai
8 skyrius | Politinė geograifja
Pramonė
Francas Kafka (Franz Kafka)
Novelė „Metamorfozė“
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Vincas Mykolaitis - Putinas. „Vivos plango, mortuos voco“
Jurgis Savickis
Novelės „Fleita“, „Kova“, „Vagis“, „Ad astra“
Šri Lanka ir Indija kovoja dėl žuvų
Henrikas Radauskas
Jonas Aistis - Aleksandravičius
Balys Sruoga
Memuarinis romanas „Dievų miškas“
Salomėja Nėris (tikr. Salomėja Bačinskaitė-Bučienė)
Eilėraščių rinkinys „Prie didelio kelio“
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Alberas Kamiu. Esė „Sizifo mitai“ ir romanas „Maras“
Alberas Kamiu (Albert Camus)
Filosofinis romanas „Svetimas“
Bronius Krivickas
Partizaninė literatūra
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Saulius Šaltenis
Vytautas Mačernis
Tragiško gyvenimo biografija, „Vizijos“ ir sonetai
Antanas Škėma
Romanas „Balta drobulė“
Justinas Marcinkevičius
Poetinė drama „Mažvydas“ ir eilėraščiai
Marius Katiliškis (tikr. Albinas Marius Vaitkus)
Epinis realistinis romanas „Miškais ateina ruduo“
Juozas Aputis
Apsakymai „Keleivio novelės“
Sigitas Geda
Česlovas Milošas (Czeslaw Milosz)
Romanas „Isos slėnis“
Judita Vaičiūnaitė
Marcelijus Martinaitis
Eilėraščių rinktinė „Kukučio baladės“
Aidas Marčenas
Eilėraščių rinktinė „Eilinė“
Jurgis Kunčinas
Monologinis romanas „Tūla“
Marius Ivaškevičius
Trijų veiksmų pjesė „Madagaskaras“ (I veiksmas)
Jutimo organas
Akies sandara ir ligos
Augalų hormonai, tropizmai
Jutimo organas
Ausies sandara ir kaip išgirstame
Liežuvis ir nosis
Cheminių medžiagų jutimas
Evoliucija, rūšys
Faktorialo sąvoka
Genetikos pradmenys, kraujo grupės, genealogija
Homeostazė
Juozas Aputis, Bitė Vilimaitė
Namai — žmogaus būties centras? (200 ž. samprotavimo pastraipa)
Nervų sistema
Adomas Mickevičius, Balys Sruoga, Bronius Krivickas
Nusikaltimai prieš lietuvius (mintys rašiniui)
  🌎   Geografija
    🌎    
Peru Respublika (valstybės analizė)
12kl

Balys Sruoga
Požiūris į mirtį
Česlovas Milošas
Prarastos tėvynės ilgesys Lietuvos literatūroje
Raumenys
Vinco Mykolaičio - Putino romane „Altorių šešėly“
Savęs pažinimo ir apsisprendimo kelias (rašinys)
Smegenys
Vincas Krėvė - Mickevičius, Viljamas Šekspyras
Stiprios asmenybės literatūroje (mintys rašiniui)
Šalinimas
Jonas Radvanas, Mikalojus Daukša, Mikalojus Husovianas
Tauta ir tautybė (mintys rašiniui)
Balys Sruoga, Jonas Biliūnas
Žmonių laikysena ribinės situacijos
Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.