← Istorija

Hitlerio atėjimas į valdžią
Hitlerinė Vokietija

1 min (140 ž.)

12kl

R   Ieškai korepetitoriaus? Susipažink su mūsų kolegomis!
[Nuotrauka] Iliustracija
Aa

Atėjimas buvo demokratiškas, teisėtas, legitimus.

Veimaro respublikoje parlamentą paleisdavo Hindenburgas. Dažnai būdavo išrenkami parlamento nariai. Nesusidarydavo daugumos.

Hindenburgas paskyrė Hitlerį kancleriu, didžiausios parlamento partijos lyderiu ir vyriausybės vadovu.

Priežastys

  1. Pokario krizė, per kurią 5 mln. neteko darbo

Naciai skelbė, kad nebebus nedarbo.

  1. Versalio taikos sutarties nutarimai, kurie žemino vokiečių tautą. Nenorėjo vykdyti sąlygų.

  2. Patraukli Hitlerio programa knygoje Mein Kampf

Knygą rašė, kai buvo kalėjime po Alaus pučo (vykusio dėl Hitlerio bandyto valdžios nuvertimo Bavarijoje).

Žadama spręsti ekonomines problemas, skelbiamas antisemitizmas, germanų/arijų viršenybę virš kitų nesivaverčių tautų.

Germanai visada buvę kultūros ir pažangos skleidėjai, turi toliau plėstis.

Raginta iš pradžių sukurti Didžiąją Vokietiją (sujungti visas vokiškai kalbančias žemes, Austriją).

  1. Milžiniška nacių propaganda. Per rinkimus naudota spauda ir radijas. Hitleris tapo savotiškas tautos gelbėtojas.

  2. Lėmė ir socialdemokratų bei komunistų negebėjimas suitarti tarpusavyje ir sudaryti koalicijas. Jeigu būtų susidarę, naciams būtų užkirtę kelią

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Istorija

Visos pamokos ir konspektai →

Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.