← Geografija

8 skyrius | Politinė geograifja
Pramonė

5 min (954 ž.)

12kl 9kl

R   Ieškai korepetitoriaus? Susipažink su mūsų kolegomis!
[Nuotrauka] Iliustracija
Aa

Naujas 12 kl. konspektas

1. Įvadas (struktūra)

Susipažinti su:

 • pramonės šakomis ir jų grupėmis
 • pramonės įmonių ryšiais
 • pramonės išdėstymo veiksniais.

1. Pagrindinės pramonės šakas

 • Gavybos pramon4
 • Energetika
 • Apdirbamoji
 • Statybos

Smulkiau:

 • Maisto
 • Popieriaus
 • Tekstilės
 • Medienos apdirbimo ir baldų
 • Popieriaus
 • Kuro
 • Chemijos
 • Statybinių medžiagų ir nemetalinių dirbinių gamyba
 • Metalurgija
 • Mašinų ir metalų apdirbimo
 • Specifinės šakos

2. Pramonės šakų grupės

PRAMONĖS ŠAKŲ GRUPĖS Sunkioji pramonė Lengvoji pramonė
Bendras apibūdinimas Perdirbamos pirminės mineralinės žaliavos (rūdos, nafta ir kitos naudingosios iškasenos) arba gaminama didelių gabaritų produkcija (laivai, vagonai). Daugeliu atvejų produkcija naudojama kaip žaliava kitose pramonės įmonėse. Šiai pramonei būdinga: Ji apima šakas, kuriose apdirbama sunkiosios pramonės arba žemės ūkio produkcija (metalai, naftos produktai, mediena, cementas, mėsa, pienas) ir gaminamos galutinės vartojimo prekės.
Žaliavų ir energijos kiekis Naudojamas didelis žaliavų ir energijos kiekis. Naudojama nedaug žaliavų ir energijos.
Taršos kiekis Teršiama. Mažai.
Gamybos telkimo vieta Gamyba telkiama gavybos rajonuose arba arti jų. Gamyba telkiama vartojimo rajonuose.
Pagrindinės šakos + Kuro + Mašinų + Metalo, metalurgijos + Chemijos + Maisto + Popieriaus + Tekstilės + Buitinė technika ir elektronika

3. Pramonės įmonių ryšių tipus

 • Technologijų nuoseklieji — vienos įmonės kitų produkciją naudoja kaip žaliavas;
 • Horizontalieji — ryšiai su įvairiais žaliavų tiekėjais, kelių skirtingų įmonių produkcija yra kitoje įmonėje gaminamos produkcijos sudedamosios dalys;
 • Įstrižieji — ryšiai su skirtingais produkcijos vartotojais - įmonės produkcija naudojama keliose kitose įmonėse kaip gaminių sudedamosios dalys.

4. Pramonės išdėstymo veiksniai

Gamtiniai Ekonominiai Žmogiškieji
Žaliavos Susiekimas: kelių išdėstymai, energetika Darbo jėga
Gamtos sąlygos Kapitalas ir vyriausybės politika Darbo kaina
Aplinkos patrauklumas Žemė, jos kaina Gyventojų mentalitetas

5. Daugiau apie veiksnius

 • Netoli žaliavų šaltinių statomos jas naudojančias įmonės
 • Kelių išdėstymas nulemia ryšių efektyvumą
 • Darbo jėgos kaina skiriasi įvairiose srityse, taip pat gali vykti darbuotojų streikai
 • Nafto perdirbimo įmonės statomos jūrų uostose, kur naftą atgabena tanklaiviai

2. Pramonės raida ir skirtumai tarp skirtingai išsivysčiusių šalių

Raidos etapai

 1. Pirmoji pramonės revoliucija, t.y. pramonės perversmas: garo mašinos, traukinys ir t.t.
 2. Konvejerinė gamybė, elektra
 3. Kompiuterija XX a. II p. - XXI a.
 4. Skaitmenizacija, po pastatytų interneto ir kompiuterio pamatų: aukštoji technologija ir Inteligentijos pramonė
  1. AI, t.y. dirbtinis intelektas
  2. 3D spausdinimas
  3. Biotechnologija
  4. Robotika
  5. Automobiliai, kurie važiuoja patys (jau tai įmanoma dalinai)
  6. Nanotechnologija
  7. Kvantiniai skaičiavimai ir kompiuteriai
  8. Internet of Things — namai sujungti su išmania technologija (smart home)

Raida aukšto išsivystymo šalyse

 • Mažėja apdirbamosios pramonės reikšmė
 • Senųjų pramonės šakų nuosmukis
 • Aukštųjų technologijų pramonė
 • Mažesnė priklausomybė nuo vietos gamtos išteklių
 • Gamybos specializacija

Naujosios pramonės šalys

Į šoną nustumkime Kiniją.

 • Spartus augimas Rytų Azijos ir Lotynų Amerikos šalyse
 • Azijos tigrai: P. Korėja, Singapūras, (politiškai įdomios teritorijos, siekiančios nepriklausomybės nuo Kinijos) Honkogas, Taivanas
 • Daug investuoja į pažangias pramonės šakas: naująsias technologijas
 • Dėmesys švietimui, aukštos kvalifikacijos darbutojų rengimui
 • Laisvosios ekonominės zonos

Besivystančios šalys

 • Pramonė išplėtota silpniai
 • Prasta infrastruktūra
 • Žemas švietimo lygis, trūksta kvalifikuotų darbuotojų
 • Nestabili valdžia
 • Nepakankamas keikis vietinių ir užsienio investicijų

Žiūrėti išsivysčiusių, besivystančių ir mažiausiai išsivysčiusių šalių žemėlapį pagal ŽSRI / HDI ->

3. Pramonės geografin

Pramonės regionas — Tai teritorija, kurioje sutelkta daugybe glaudžiai susijusių pramonės įmonių.

Tipai:

 • ŽALIAVŲ
 • TRANSPORTO
 • LEZ
 • TECHNOLOGINIŲ PARKŲ
 • AGLOMERACIJŲ

 • 3 pagrindiniai pramonės regionai: Šiaurės Amerika, Europa, Rytų Azija
 • Juose pagaminama apie 80% visos pasaulio produkcijos
 • Daugiau nei pusei jos tenka: JAV, Japonijai ir Kinijai

Apdirbamosios pramonės apimtys

 • Šiaurės Amerika 25%
 • Europa 21%
 • Likęs pasaulis 19%
 • Rytų Azija 35%

Apibendrinimo klausimai

Ką vadiname pramonės regionu?

Nuo ko priklauso pramonės susitelkimas viename ar kitame regione?

Kokios priežastys įtakoja pramonės regionų tipus?

Įvardinkite keletą pasaulinės pramonės regionų specializacijos tendencijų?

Kokie yra 3 pagrindiniai pramonės regionai?

Kokią svarbą juose turi perdirbamoji pramonė?

4. Lietuvos pramonė

1. Svarbiausi parametrai, rodantys pramonės svarbą Lietuvai

Vieta tarp visų sektorių →

Sukuriamas BVP →

Dirbančiųjų dalis →

2. Kokios priežastys įtakojo, kad po 1990 metų Lietuvos pramonė patyrė didžiulį nuosmukį?

3. Kas padėjo Lietuvos pramonei atsigauti ir tapti modernia ūkio sritimi?

4. Pramonės produkcija (tūkst. lt)

Pramonės produkcija (tūkst. lt)

5. Šakų ypatumai

 • Chemijos
 • Mašinų ir prietaisų gamyba
 • Medienos ir baldų
 • Maisto
 • Biotech
 • Lazeriai
 • IT

Senasis 9 kl. konspektas

PRAMONĖ Ekonomikos dalis, kurioje vyksta žaliavų apdirbimo procesas.

Pramonės šakos

 • Maisto
 • ‎Tekstilės
 • ‎Medienos, baldų
 • ‎Popieriaus
 • ‎Chemijos
 • ‎Mašinų
 • ‎Avalynės
 • ‎Statybinių medžiagų

Pramonės pokyčiai

 • Sukuriama 30% Lietuvos BVP
 • ‎Sparčiai plėtojama į mokslinius tyrimus orientuotą pramonę
 • ‎Dirba apie 25% visų darbuotojų
 • ‎Nuolat modernizuojama gamyba
 • ‎Išaugęs darbo našumas

Pramonės regionas - tai teritorija, kurioje sutelkta daugybė pramonės įmonių.

Pramonės skirtumai šalyse

 • Gamybos ypatumai
 • ‎Aplinkos tarša
 • ‎Darbo jėgos ypatumai
 • ‎Pagrindinės pramonės šakos

Pramonės šiuolaikiniame pasaulyje

 • IT naudojimas. Elektrinės ryšio priemonės.
 • ‎Automatizacija. Robotizacija.

Regionų tipai

 • žaliavų
 • ‎transporto
 • ‎aglomeracijų
 • ‎LEZ (laisvoji ekonomikos rinka)

Pramonės išdėstymo veiksniai

 • Gamtiniai. Žaliavos, gamtos sąlygų, aplinkos patrauklumo.
 • ‎Ekonominiai. Infrastruktūra, žemės kaina, vartotojų rinka, valstybės politika.
 • ‎Žmogiškieji. Mentalitetas ir darbo jėga.

Konkretūs pavyzdžiai

Maisto pramonė

 • Stabiliausia nuolat auganti pramonės šaka
 • Persiorientuojama į eksportą ‎- Pagrindinė problema yra žaliavų stygis

Tekstilės pramonė

 • Dirba daugiausiai pramonės darbuotojų
 • ‎Transportuojama iki 90% produkcijos

Chemijos pramonė

 • Pagaminta ir transportuojama daugiausiai produkcija

Naftos chemija

‎- Biocheminių preparatų ir vaistų gamyba


Pokyčiai

Pramonės sektorius — nr. 2 pagal reikšmę šalies ekonomikoje, kurioje sukuriama ~30% BVP ir dirba ¼ visų darbuotų šalyje.

Įsitvirtinus rinkos ekonomikai, šalies įmonės pradėjo ryžtingai mažinti gamybos sąnaudas, tad pramonė pradėjo sparčiai augti. Pastarąji dešimtmetį darbo vietų skaičius sumažėjo, bet darbo našumas — padidėjo. Mūsų šalies ekonomika gerai prisitaiko prie pokyčių. Po krizės prasidėjo nauja rinkos plėtra.

KLAUSIMAI APIE MAISTO, TEKSTILĖS IR CHEMIJOS PRAMONĘ

 1. Kokios produkcijos labiausiai pagaminta ir eksportuota? Chemijos pramonės srityse.
 2. Kurioje srityje labiausiai (85 — 90%) eksportuojama produkcija? Tekstilės.
 3. Kokia sritis šiuo metu sėkmingai plėtojama? Biocheminių preparatų bei vaistų gamybos.
 4. Kokios pramonės srities finansiniai rodikliai stabiliausi? Maisto pramonės srities.
 5. Kokia pagrindinė problema maisto pramonėjė? Žaliavų stygis.
 6. Kurioje pramonės srityje dirba daugiausiai darbuotojų? Tekstilės.
 7. Kiek maisto, išreiškus procentais, pastaruoju metu eksportuojama į kitas šalis? Apie 40%.

Bendrovė Pajamos, Lt. Orlen Lietuva 20,95 Maximos grupė 8,72 Achemos koncernas 3.69 Lietuvos energija 2.91 Lukoil Baltija 2,51 Lesto 2,43 Sanitex 2,22 Indoroma polimerai 1,95 Linas Agro gr. 1,92 Agrokoncerno gr. 1,83

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Geografija

Visos pamokos ir konspektai →

Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.