← Istorija

VBE 6.14, 6.15, 6.16, 6.17
Pasaulis po komunizmo

Šaltojo karo pabaiga ir Lietuvos išsivadavimas.

4 min (734 ž.)
R   Ieškai korepetitoriaus? Susipažink su mūsų kolegomis!
[Nuotrauka] „Scanpix“/„RIA Novosti“ nuotr. / [Michailas Gorbačiovas Lietuvoje](https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/m-gorbaciovas-lietuvoje-pries-25-metus-sovietu-lyderis-buvo-bejegis-pries-laisves-troskima-582-477611?copied) — Gorbačiovas visur važinėdavo su žmonėmis. Į politinę aplinką pirmas išleido moteris.

„Scanpix“/„RIA Novosti“ nuotr. / Michailas Gorbačiovas Lietuvoje — Gorbačiovas visur važinėdavo su žmonėmis. Į politinę aplinką pirmas išleido moteris.

Aa

Sąvokos

 • Paritetas - lygus bendradarbiavimas su valstybėmis
 • Detantas - tarptautinės įtampos mažinimas

SSRS - Pertvarka, viešumo politika (rus. perestroika, glasnost). Michailas Gorbačiovas (Mikhail Gorbachev)

Pertvarka ir viešumo politika, komunizmo sistemos žlugimas (PPTX)

Tikslas — išlaikyti ir sustiprinti SSRS.

Michailas Gorbačiovas, 1990 m.

Michailas Gorbačiovas, 1990 m.

Uždaviniai

 • Sustiprinti ekonomiką
 • Įvesti demokratiją
 • Bendradarbiavimas su Vakarais. Žiūrėti į užsienio valstybes ne kaip priešus, bet SSRS su kitomis Vakarų valstybėmis elgtis kaip su partneriais
 • Sušvelninti Rytų bloką, kad nesugriūtų ir SSRS nebūtų kaip priešas

Priemonės

 • Perestroika (pertvarka) į ekonomiką
 • Glasnost (viešumas) į socialinius santykius

Rezultatas: sugriuvo SSRS ir Rytų blokas.

Žr. žemėlapį - Čekoslovakija egzistavo tik tarpukaryje.

Dabar suskilusi Jugoslavija

Neįstojo Gruzija, Moldova/Moldovija ir Baltijos šalys į NVS

Naujai susikūriusios po Šaltojo karo (??? — informacija pilnai nepatikrinta): Slovėnija, Kroatija, Bosnija ir Herzegovina, Serbija, Albanija, Makedonija


Kodėl reikėjo pokyčių?

 1. Planinės ekonomikos neveiksnumas, deficitas
 2. Totalitarinio valdymo visuomenė buvo apima apatijos, neturėjo kūrybingumo
 3. SSRS nebepajėgė išlaikyti savo vaidmens tarptautinėje arenoje
 • Nesisekė Afganistano karas, nebuvo lėšų sąjugininkams
 • SSRS visiškai buvo neįgali imtis veiksmų prieš JAV

Kaip?

 1. Leista imti individualios darbo veiklos
 2. Pradėta nesusidoroti su disidentais
 3. 1989 m. SSRS liberalizavo rinkimus į Aukščiausiąją Tarybą (AT)
 4. Įvesta prezidento institucija
  • SSRS prezidentu buvo išrinktas Michailas Gorbačiovas, bet
  • Rusijos, kaip viena iš SSRS respublikų, prezidentas — Borisas Jelcinas
 5. 1990 m. įteisinta privati nuosavybė, įvesta rinkos ekonomika
 6. SSRS įvykdė detantą — iš tikrųjų pradėta mažinti tarptautinę įtampą
 7. Atrsisakyta Brežnevo doktrinos, leido respublikoms tvarkytis savarankiškai
 8. SSRS išvedė kariuomenę iš Afganistano (1988-1989 m.)
 9. Sugriauta Berlyno siena 1989 m.

Lietuvoje - LPS

LPS logo

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS), sausio 13 d. ir kovo 11 d. įvykiai (PPTX)
 • LPS susikūrė 1988 m. (9 deš.)
 • Iki 1990 m. nekeltas nepriklausomybės klausimas
 • Pirminiai tikslas: grąžinti atributiką, pripažinti aneksiją, atkreipti dėmesį į aplinkosaugą, viešai nekeltas nepriklausomybės klausimas, bijota SSRS agresijos
Vytautas Landsbergis

Vytautas Landsbergis

Procesas:

 • Algirdas Brazauskas lydėjo atsiskyrusią Lietuvos komunistų partiją, kurios tikslas buvo palaipsniui grąžinti nepriklausomybę be radikalių reformų
 • Jedinstvo siekė, kad Lietuvoje įsikurtų daugumos tautiečių autonomija vietoj vadinamosios tautinės nepriklausomos Lietuvos valstybės (angl. nation state)

Nepriklausomos Lietuvos pripžinimas (šiuo metu lydėjo Vytautas Landsbergis):

 • Islandija pirma pripažino Lietuvą
 • Parašytas dokumentas apie paspartintą tarptautinį pripažinimą
 • LSSR ⇒ LR Kovo 11 aktas paskelbtas iš LR AT panaikinanti 1940 okupaciją.
 • Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas
 • 1991 m. Medininkuose 7 žmonės iš Baltarusijos nužudė pasienio kontrolierius
 • SSRS vadovybės įvykis, vykdo tarptautinį terorizmą, ne normalų politinį veiksmą

SSRS suiro 1991 m. gruodį, anksčiau tais metais pripažinta Lietuvos nepriklausomybė

Algirdas Brazauskas

Algirdas Brazauskas


Kitos temos:

Tarptautinės organizacijos: ES, NATO plėtra po Šaltojo karo (PPTX)
Europa XX a. pab. po Šaltojo karo (PPTX)
Lietuva XX a. pab. po nepriklausomybės paskelbimo (PPTX)

Tarptautiniai santykiai po Šaltojo karo

Kas yra dvipolė ir vienpolė santykių sistema?

Poliškumas – galios pasiskirstymo tarptautinėje sistemoje forma. Poliškumas apibūdina tarptautinės sistemos pobūdį. Įprastai skiriami keturi sistemų tipai: vienpolės, dvipolės, tripolės ir daugiapolės (jeigu yra keturi ar daugiau galios centrų). Sistemos tipą lemia galios ir įtakos pasiskirstymas regione ar tarptautinėje bendruomenėje.

Kokia vyrauja dabar? Įrodyti

Realiai JAV yra turtingiausia šalis pasaulyje, jokia kita valstybė jai neprilygsta ekonominiu ir politinės galios aspektu. Vyrauja vienpolė tarptautinių santykių sistema.

Etniniai konfliktai buvusioje SSRS. Jų esmė

1988 metais Kalnų Karabache kilo konfliktas, kuris vėliau virto Armėnijos ir Azerbaidžano karu. 1994 metais Armėnija ir Azerbaidžanas susitarė nutraukti karo veiksmus, tačiau dėl statuso nesusitarta.

1990-1991 metais judėjimas dėl nepriklausomybės prasidėjo Čečėnijoje. Vėliau du kartus vyko Čečėnijos ir Rusijos karai, kurie baigėsi šios Kaukazo respublikos Rusijos okupacija.

1990 metais nepriklausomybę paskelbė Abchazija nuo Gruzijos, 2008 metais — Pietų Osetija. Čia padėtis lieka įtempta.

Kilo konfliktų ir buvusioje Jugoslavijoje, kuri pasidalijo į:

Žemėlapis

 • Slovėniją
 • Kroatiją
 • Bosniją ir Herzegoviną
 • Serbiją
 • Montenegro
 • Makedoniją
 • Kosovo

(Nuomonė.) Kodėl civilizacijų dialogas laikomas vieninteliu žmonijos išgyvenimo būdu?

XXI a. globalizmą išvengti neįmanoma. Reikalingos tarptautinės organizacijos ir bendradarbiavimas tarp šalių, pavyzdžiui, klimato krizei (dėl kurios susitarti visam pasauliui bejėgiškai sunku) ir atsakui į kitas globalias problemas kaip COVID-19. Nesusitarimai turi būti sprendžiami diplomatiniu būdu.

Tarptautinės organizacijos

 1. Mastrichto sutartis. 1992 m. iš Europos Ekonominė Bendrija. Tikslai: vieninga valiutų sistema, stipri ekonominę sąjungą, Europos pilietybė
 2. Europos Sąjunga, II; 12 narių — 12 žvaigždių, bet realiai tikslas sukurti Europos gerovę. Briuselis būstinė. + Strasbūras, Liuksembirugas
 3. NATO, 1949 m. pasirašė Vakarų Europos valstybės kartu su JAV + Kanada, iš viso 12 šalių. Bendra gynyba, taika.
 4. Jungtinių Tautų (buv. pavadinimas - Jungtinių Tautų organizacijos) įkūrimas 1945 metais. Inicijavo JAV, Sovietų Sąjunga, Didžioji Britanija (antihitlerinės koalicijos Didysis Trejetas). Nuolatinės Saugumos Tarybos narės jos + Kinija + Prancūzija.
 5. Europos Taryba Europos Sąjungoje ir atskira Europos Taryba.
 6. Tarptautinių sąjungų vizioneriai: a. Trumenas NATO b. Ruzveltas JT c. Šumanas EU

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Istorija

Visos pamokos ir konspektai →

Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.