← Istorija

VBE 2.1 - VBE 2.6
Naujieji laikai Europoje (Renesansas)

XV - XVI a.

7 min (1483 ž.)
R   IeÅ¡kai korepetitoriaus? Susipažink su mÅ«sų kolegomis!
[Nuotrauka] [Adomo sutvėrimas (Mikelandželas), 1511](https://lt.wikipedia.org/wiki/Adomo_sutv%C4%97rimas_(Mikeland%C5%BEelas))

Adomo sutvėrimas (Mikelandželas), 1511

Aa

Temos

2.1. Naujųjų amžių laikotarpio Europoje esminiai bruožai: prekybos ir miestų vaidmens augimas, visuomenės socialinės struktūros kaita.

2.2. Kristupo Kolumbo, Vasko da Gamos, Ferdinando Magelano geografinių atradimų reikšmė.

2.3. Reformacijos ir kontrreformacijos sąjūdžiai XVI a. Svarbiausios Martyno Liuterio bažnyčios reformavimo idėjos.

2.4. Jėzuitų ordino vaidmuo stiprinant katalikų bažnyčios pozicijas. Reformacijos sklaida Europoje.

2.5. Humanizmo ir Renesanso kultūros svarbiausi bruožai Europoje.

2.6. Johano Gutenbergo, Mikalojaus Koperniko, Leonardo da Vinčio, Nikolo Makiavelio veiklos reikšmė.

2.21. Remiantis pasirinktais pavyzdžiais, apibūdinti barokinę architektūrą.

VBE 2.1 - Gimsta kapitalizmas

Bruožai:

 • Urbanizacija
 • Spartėjanti prekyba
 • Geresnis susiekimas - DGA
 • Rinkos ekonomika
 • Kapitalizmas - socio-ekonominė sankloda
 • Samdomas darbas
 • Kapitalo kaupimas ir naudojimas
  • Kapitalas turtas, kuris neÅ¡a pelną
 • Pasikeičia ir pasaulio suvokimas, gimsta renesansas+
  • Humanizmazs
  • Reformacija

Kapitalizmas VS feodalizmas

Lyginimo kriterijai Feodalizmas Kapitalizmas
Visuomenė Luominė (ne visi laisvi) Klasinė: (a) samdomieji darbuotojai - proletariatas (dažniausiai neturi daug turto)
(b) kapitalistai, verslininkai - buržuazija (dažniausiai turintys turtą)
Socialiniai santykiai Grindžiami korporacijų principu. (Žmogaus gyvenimą reguliuoja/padeda jo giminė ar brolija.) Individualizmo principas. (Žmogus pats atsakingas už save.)
Visuomenės struktūra Hierarchinė, paremta tradicijomis Asmens padėti nulemia jo uždirbami pinigai, todėl padėtis gali (dažnai) keistis.
Žemės nuosavybė Įgyjama už tarnybą Laisvai perkama ir parduodama.
Gamyba Reglamentuota, orientuotą į pragyvenimą Liberali, paremta pasiūlos ir paklausos dėsniu, orientuota į pelną.
Darbo jėga Dirbama pagal susitarimą, už paslaugas ir išlaikymą. O žemės ūkyje — baudžiavinis darbas. Samdomasis darbas, dirbama už sutartą atlygį.
Ekonomikos tipas Feodalinė ekonomika (gamybos tikslas yra patenkinti asmeninius gamintojo poreikius, realizuojamas tik gamybos perteklius). Rinkos ekonomika (gamyba orientuota į pelną, kuris didinamas, gautas pajamas nuolat investuojant į verslą).

IÅ¡ vad. Laikas

Darbo pokyčiai

 • Dvarininkus, pirmaujančius moksle, keitė pasauliečiai - mokslininkai
 • Agrarinė visuomenė iÅ¡ pat pradžių nesuiro

Kodėl susiformavo MANUFAKTŪROS?

 • Trukdė cechų taisyklės
 • Klestėjo amatininkai
 • Po DGA atsiranda daug aukso ir sidabro

Pirmos manufaktūros, kuriose būtent ir dirbo samdomieji darbininkai, kūrėsi kaime, nes mieste buvo cechai ir jie ilgainiui išstumti.

📰

Manufaktūros (naujos įmonės)

 • Darbo pasidalijimas
 • Darbo užmokestis, samdomieji darbininkai - kapitalistas (savininkai) - prižiÅ«rėtojai
 • Samdoma, neužtikrinta darbo vieta (vystosi konkurencija)
 • Liberali rinkos ekonomika
 • Rankų darbas

🧵

Cechai (amatininkų dirbtuvės)

 • Vienas žmogus daro visą darbą nuo pradžios iki galo
 • Dirba meistras, pameistras, mokiniai
 • Nėra konkurencijos, darbo vietos stabilumas (protokolai tarp cechų)
 • Reglamentuotos griežtos taisyklės, reguliuojama kokybė ir pan.
 • Nemechaninis, rankų darbas

Tik fabrikuose galima rasti mechaninio (ne rankų) darbo.

Cechų, manufaktūrų skirtumai iš Laiko vad.

Cechų, manufaktūrų skirtumai iš Laiko vad.

Aptvėrimai

Eiga

 1. Žemės savininkai išvarė valstiečius
 2. Ta žemė paverčiama aptveriama ganykla

Priežastys

 1. Turėjo vystytis žemės ūkis manufaktūroms, didesnis žaliavų poreikis
 2. Našesnis / produktyvesnis žemės ūkio darbas
 3. Didelis vilnos poreikis
  • Susiformuoja samdomo darbo struktÅ«ros poreikis, vystosi kapitalistiniai santykiai
  • Nr. 1 Anglija, po to Nyderlandai, kur galima iÅ¡gauti daug vilnos
 4. Visiškai nebeliko baudžiavos

Pasekmės

 1. Plečiasi miestai: vieni dirbo kaimo samdiniais, kiti ieško darbo manufaktūrose mieste
 2. Dalis emigruoja į naujus žemynus, pvz. Amerikos kolonizacija

Kiti kapitalizmo bruožai

Merkantilizmas / Mercantilism

Merkantilizmas / Mercantilism

 • Bankai
  • Pinigų skolinimasis, palÅ«kanos, depozitavimas
 • Vekselis
  • Ä®statymų tvarka padarytas dokumentas, patvirtinantis skolą (kad ją reikės sumokėti tam tikrui laikui, tam tikroje vietoje)
  • Vekselio davėjas - turės sumokėti
  • Vekselio turėtojas - galės reikalauti
 • Čekis
 • Monopolinės prekybos teisės
  • IÅ¡skirtinė teisė veikti kurioje nors srityje, atsiranda susivienijimai
 • Merkantilizmas / Mercantilism
  • Ekonomikos doktrina, pagal kurią kiekviena valstybė turi kuo daugiau eksportuoti, mažiau importuoti
  • Skatinamas vidinis produktas
  • Vykdoma su didžiuliu muitu

VBE 2.2 - Didieji geografiniai atradimai (DGA)

Kristupo Kolumbo, Vasko da Gamos, Ferdinando Magelano geografinių atradimų reikšmė.

DGA atradėjai:

IÅ¡ Laiko vad.

DGA priežastys ir rezultatai:

IÅ¡ Laiko vad.

Prielaidos

 • Naujos technologijos
 • Centralizacija
 • Naujų prekybos takų paieÅ¡ka

Pasekmės

Teigiamos:

 • Pasaulio suvokimas keitėsi: plito pasaulio žemėlapis
 • Naujos žaliavos ir tarptautinė prekyba - trikampė
 • Mokslą nebevaldė Bažnyčia

Neigiamos:

 • Sunaikintos vietinės tautos
 • Vergija Amerikoje
 • Rasizmas
 • Paplito Europos ligos

Tarptautinė scena

Per DGA

Dominavo Portugalija, Ispanija

Po DGA

Dominavo Anglija, Olandija - prie Atlanto vandenyno


Ispanija silpnėjo:

XVI a. vykstant reformacijai olandus varžė katalikybė, todėl jie tapo protestantais, išstojo iš Šv. Romos imperijos ir susikūrė savo valstybę (kurios imperatorius buvo paskirtas ispanas).

Iki DGA

Tarptautinėje scenoje dominavo viduržemio regionas (vietos kaip Venecija)

VBE 2.3, 2.4 - Reformacijos ir kontrreformacijos sąjūdžiai XVI a. Svarbiausios Martyno Liuterio bažnyčios reformavimo idėjos. Jėzuitų ordino vaidmuo stiprinant katalikų bažnyčios pozicijas. Reformacijos sklaida Europoje.

Romos katalikų bažnyčios pertvarkymo judėjimas

M. Liutero 95 tezės:

 • Ne indulgencijos, bet tikėjimas atleidžia nuo nuodėmių
 • Dalis dvasininkų nesilaikė celibato, Dekalogo, siekė turtų
  • M. Liuteris nesilaikė celibato. Liuteronai gali tuoktis, dvasininkiją sudaro ir moterys.
 • Plito bažnytinių pareigų pirkimas
 • Smuko moralė (indulgencijų pardavimas)
 • Nepotizmas — aukÅ¡tų pareigų žeminimas ir nauda giminaičiams
 • Per didelė dvasininkų galia
 • Skatinima laikytis ir skaityti Bibliją / Å v. RaÅ¡tą visiems, vadinasi, ir gimtąja kalba
  • Tai vienintelis patikimas Å¡altinis
 • Nereikalinga bažnyčių prabanga, o labiau geri darbai (žr. Just. Marcinkevičiaus dramą Mažvydas)
 • Raginama nutraukti celibato įžadus
 • Apeigos gimtąja kalba

Liuterio pradininkas - Jonas Husas (čekų nacionalinis didvyris). Jį sudegino dėl jo idėjų.

Suskilo katalikų bažnyčios šakos į protestantus:

 • liuteronus
 • anglikonus
 • kalvinistus

M. Liuteris XVI a.

Skirtumai tarp katalikų ir protestantų - vad. Laikas

Protestantų rūšys - vad. Laikas

Liuteronybė

 • Egzistuoja ir Å¡iandien Vokietijoje
 • Paplito Å . Europoje
 • 2 sakramentai: krikÅ¡tas ir komunija

Kalvinistai (Prancūzijoje - Hugenotai)

 • Viskas gyvenime yra jau nulemta - predestinacija
 • Ä®rodyti savo gyvenimu, kad Dievas jam yra skyręs gerą likimą
 • Daug darbo, mažai pramogų
 • VisiÅ¡kai paprastos bažnyčios
 • Dvasininkai gali bÅ«ti vyrai, moterys
 • 2 sakramentai: krikÅ¡tas ir komunija

Anglikonybė

 • Anglijoje
 • Aukščiausias bažnyčios vadovas yra karalius, ne popiežius
 • Anglijos karalius susikÅ«rė savo religiją
 • Mažiausiai nutolusi nuo Romos katalikų
 • 7 sakramentai (kaip ir katalikų)

Atsakas į reformaciją — kontrreformacija

Kaip kovota su reformacija

 1. Kultūrinė
  • Jėzuitų ordinas: sukÅ«rė mokyklas, VU, leido knygas
  • Baroko stilius
 2. Tiesioginiai karai
  • Išžudyti hugenotai (Å v. Baltramiejaus nakties žudynės Paryžiuje)
  • TriÅ¡deÅ¡imtmetis karas tarp katalikų ir protestantų liuteronų
 3. Inkvizicija
  • Bažynčios teismas prieÅ¡ eretikas
  • Dažniausia teisdavo mirtimi ant laužo - bausmę įvykdo budelis
  • Svarbiausios valstybės: Ispanija, Portugalija

Tridento bažnytinis susirinkimas - pradžia

 • IÅ¡ esmės nepakito katalikų bažnyčia
 • Uždraudė indulgencijas
 • Å v. tiesa iÅ¡ dvasininkijos (bažynčios galva popiežius) ir Biblijos
 • Sustiprėjo požiÅ«ris į celibatą
 • Bažnytinė kalba - lotynų k. (iki XX a. II p.)
 • Paliktas bažnyčių turtingumas ir puoÅ¡numas - susiformavo barokas (VBE 2.21)
  • Daug aukso, daug skulptÅ«rų
  • Visos linijos įgaubtos, iÅ¡gaubtos
  • Didelis dėmesys skiriamas luboms (lyg tiesioginis susisiekimas su dangumi)
  • Dalijamas į 3 horizontales ir 3 vertikalias dalis
  • Ä®sitvirtino ATR (yra Vilniuje iki Å¡iandien), Italijoje, Ispanijoje, PrancÅ«zijoje
 • Didesnis dėmesys Å¡varai, demonstravimams, Å¡v. apeigoms
 • Didesnis dėmesys iÅ¡ visų pusių buvo skiriamas mokykloms, geriems darbams, didžulis kultiÅ«rinis Å¡uolis visiems, nors susikaldė bažnyčia
  • Loginis mąstymas - Tai tiesa, tik jei ją įrodysi (panaÅ¡u į innocent until proven guilty)

Tolesnis poveikis:

 • SusikÅ«rė naujos valstybės
  • Å veicarija, kuri iki tol priklausė Å v. Romos imperijai
  • SusikÅ«rė PrÅ«sija
 • Vystėsi pasaulietinė, ne religinė visuomenė

VBE 2.5 - Renesansas, humanizmas

Renesansas, trumpai. IÅ¡ Laiko vad.

Renesansas, trumpai. IÅ¡ Laiko vad.

Atsiranda XIV a., vyrauja XV - XVI a.

Kultūrinis judėjimas ir stilius, gimęs Italijoje

Bruožai:

 • Antikinės kultÅ«ros tradicijų gavinimas
 • RyÅ¡kus meno + mokslo pakilimas
 • PasaulietiÅ¡kumas (atsiskyrimas nuo religijos dogmatizmo)
 • Nacionalinės kalbos ir kultÅ«ra (viduramžių pasiekimas)

Kodėl Italijoje?

 1. Amatų ir prekybos centras
 2. Turtingos ir išsilavinusios šeimos (Bona Sforca, Medičiai)
 3. Antikos palikimai
 4. Atsiranda inteligentija (naujas visuomenės sluoksnis)
 5. Artimi ryšiai su arabais

Humanizmas

 • Svarbiausia vertybė žmogus, ne Dievas
 • Žmogaus vertę nulemia protas ir pastangos
 • Svarbiausias ne pomirtinis gyvenimas
 • Nieko negalima laikyti tiesa neįrodžius
  • Pagr. įstatymas teisėje Å¡iandien
 • Istorija - kaita
  • Viduramžiai atrodė tamsÅ«s, nors tada susikÅ«rė universitetai

VBE 2.6 - Johano Gutenbergo, Mikalojaus Koperniko, Leonardo da Vinčio, Nikolo Makiavelio veiklos reikšmė.

geocentrizmas - Bažnyčios teorija, Kopernikas iškėlė heliocentrizmą. Iš Laiko vad.

geocentrizmas - Bažnyčios teorija, Kopernikas iškėlė heliocentrizmą. Iš Laiko vad.

Iškilo du svarbūs mokslai:

 • Astronomija
 • Geografija

Ir vyko kėlimasis į miestus, bet ne toks lūžis, kai pper pramonės perversmą (naudojamas terminas- urbanizacija).

Mokslas, astronomija

Leonardas Da Vinčis

 • Proporcingas žmogaus anatomija - pieÅ¡inys
 • Mona Liza / Mona Liza
 • MalÅ«nas

1/ Kopernikas

 • Žemė ne visatos centras — paneigė geocentrizmą, iÅ¡kėlė heliocentrizmą
 • Sukasi apie ašį ir Saulę

-> Pats mirė dėl natūralių priežasčių.

2/ Džordanas Brunas

 • Visata beribė laike, erdvėje
 • Saulė ne pasaulio centras

-> Sudegintas ant laužo.

3/ Galilėjus Galilėjas

 • SukÅ«rė teleskopą
 • Patvirtino anksčiau turėtas 2 teorijas moksliÅ¡kai

-> Turėjo atsisakyti savo idėjų.

Presas / knygų spausdinimas (Johano Gutenbergo pasiekimas + surenkamos raidės / šriftas)

Presas / knygų spausdinimas (Johano Gutenbergo pasiekimas + surenkamos raidės / šriftas)

Johanas GUTENBERGAS

 • Knygų spausdinimo iÅ¡radėjas
 • Surenkamassis Å¡riftas / raidės
 • Presas

Visuomenė

Nikolas MAKIAVELIS

Valdovas

 • Politika ir moralė — nesuderinama
 • Makiavelizmas — tikslas pateisina priemonę, rekomenduojanti klastą, veidmainystę, smurtą, cinizmą ir jokių skrupulų nepaisymą. Bet kokia kaina ves valstybę į priekį, ne savo interesais.
 • Gera valdžia — respublikinė

Erazmus ROTERDARMIETIS

Pagiriamasis žodis kvailystei

Jis kritikuoja dvasinį ribotumą, aukština žmogaus protą ir gina asmenybės laisvę. Kritiką, o ypač dvasininkijos atžvilgiu, Roterdamiečio laikais sakyti buvo gana rizikinga, tad autorius pasirinko alegorijos ir satyros kaukę, kurią užsidėjęs galėjo drąsiai ir tiesiai skelbti savo nuomonę bei pamąstymus apie žmonių tamsumą, godumą, dvasininkijos luomo ydas, visuomenės prietarus, baimes, karus, agresiją ir netoleranciją.

Tomas MORAS

Utopija

Sero Tomo Moro „Utopija“, deklaruojanti socialines-utopines idėjas, skatina lyginti dabarties Vakarų pasaulio žmonių vaizduotę ir utopinio mąstymo ištakas. Knyga sudaryta iš dviejų dalių: pirmoji tai – literatūrinis-politinis pamfletas, o antroji – geriausios santvarkos vizija su egzistuojančios politinės santvarkos Anglijoje kritikos elementais. Daugiau

 • Neįgyvendinama svajonė

Menas

 • TikslÅ«s portretai
 • 3D vaizdas (ypač skulptÅ«rose)
 • Matematinis skulptÅ«rų tikslumas
 • Individualumas
 • Realizmas

Rafaelis Santis

Sukūrė:

 • Madonas
 • Marija ir Jėzus Kristus

Sandro Botičeli

Veneros gimimas

 • Nuogas kÅ«nas
 • Venera - romėnų deivė
 • Antikos atgimimas

Mikelandželas

Siksto koplyčios lubos - Sistine Chapel ceiling

 • Tapytos lubos ir sienos Vatikane

  Sistine Chapel ceiling

  Nuogo vyro kūno mėgėjas (gėjus).

 • Perspektyvos samprata

 • Adomo sukÅ«rimas (primena Nokia - Connecting People reklamą)

Mikelandželo darbas

Sistine Chapel

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Istorija →

Visos pamokos ir konspektai →

Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.