← Rašiniams

Kaip reikia rašyti literatūrinį rašinį? Su pavyzdžiais

3 min (564 ž.)

apibendrinimas 9kl

R   Ieškai korepetitoriaus? Susipažink su mūsų kolegomis!
Iliustracija
Aa

Struktūra

Literatūrinis rašinys yra sudarytas iš:

 1. teiginio (pirmas sakinys), kuriame gali būti trumpas kontekstas
 2. mažesni teiginiai, kurie įrodomi su kūrinio analize
 3. dalinę išvadą, kuri susieta su pirmu teiginiu

Teiginys. Mažesnis teiginys. Įrodymai. Įrodymai. Mažesnis teiginys. … Galiausiai, dalinė išvada.

Turinys

Pavyzdžiai, remiants Augutės paskaita:

Igno Šeiniaus romano „Kuprelis“ pagrindinis veikėjas Olesis yra gamtos žmogus.

Kaip?

 • Kalbėdamas apie mylimąją ją lygina su gamta.
 • Gamtos ženkluose Kuprelis mato savo ateitį./ Gamtos ženklai Kupreliui yra pranašiški.
 • Gamtos pasaulis tampa Kupreliui prieglobsčiu sunkiausiais gyvenimo momentais.
 • Gamtoje Kuprelis jaučia Dievo buvimą.

Kiekvieną argumentą pagrindžiame kūriniu ir apibendrinam maža išvadėle, tik tada galima pereiti prie kito argumento.

-> Kalbėdamas apie mylimąją ją lygina su gamta. Kupreliui jo mylimoji Gundė buvo be galo žavi. Tą jos išskirtinumą, ypatingumą atskleidžia pavartojami palyginimai: ji buvo „kaip aušra“, „kaip ankstyvas pavasaris“. Arti gamtos gyvenančiam žmogui įspūdinga yra lakštingalos giesmė, tad Kuprelis savo meilę Gundei palygina su nakties meile lakštingalos giesmei. Tokie žodžiai rodo, kad pagrindinis veikėjas yra poetiškos sielos, kuri dažniausiai ir atsiskleidžia gamtos pasaulyje.

-> Gamtos ženklai Kupreliui yra pranašiški. Jautrus žmogus kitaip žvelgia į gamtą. Gamta tarsi atsiliepia į jo džiaugsmus ir skausmus. Toks yra ir Kuprelis. Būdamas su Gunde ir klausydamas mylimosios žodžių apie tėvų nepritarimą jų draugystei, Kuprelis gamtos pasaulyje mato pranašiškus nelaimės ženklus. Juodam debesiui užklojus saulę, kyla nerimas, ryškėja veikėjo vidinė įtampa. Kuprelis jaučia, kad gali prarasti mylimąją. Dar vienas ženklas – klaikus, raudonas saulėlydis. Šie epitetai taip pat kuria baugią nuotaiką. Galima teigti, kad gamtos ženklai veikėjui lemia nelaimingą ateitį.

-> Gamtos pasaulis tampa Kupreliui prieglobsčiu sunkiausiais gyvenimo momentais. Jaunystėje išėjęs iš Šionfelto namų, vėliau praradęs Gundę, Kuprelis glaudžiasi ne prie žmonių, o prie gamtos. Naktimis sėdėdamas prie vandens, žiūrėdamas į žvaigždes, Olesis svajoja apie gražesnį, šviesesnį gyvenimą. Kai Gundė jį paliko, Kuprelis gyveno miške, ąžuolo drevėje. Šiam veikėjui gamtos pasaulis savas, patikimas, jis neišduoda. Miškas jį maitino, ramino jo sielą. Pasak Kuprelio, čia būdavo retkarčiais netgi linksma. Veikėjo artimumas gamtai, jo išgyvenimai gamtos pasaulyje atskleidžia vienišumą, nutolimą nuo žmonių bendruomenės.

-> Gamtoje Kuprelis jaučia Dievo buvimą. Tai ne pagoniškojo tikėjimo atspindžiai. Būdamas giliai tikintis krikščionis, veikėjas mato Dievo – pasaulio Kūrėjo – ženklus aplinkoje: kiekvienoje gėlelėje, drugelyje, pušyne. Toks požiūris rodo, kad veikėjas giliai jaučiantis ir mąstantis žmogus, pripažįstantis Aukščiausiojo galią.

Sudėjus visus argumentus į vieną, nepamirškite:

 1. Susieti šiuos aspektus tinkamomis siejimo priemonėmis.
 2. Įsitikinti, kad mintys dėstomos nuosekliai, ir pamąstyti, gal reikia keisti aspektų eiliškumą.
 3. Parašyti visos pastraipos išvadą.

Netinkamas pavyzdys

Pateikiame netinkamą pavyzdį, kai rašomas atpasakojimas, o ne analizuojamas kūrinys nurodyta tema. Reikia analizuoti.

Kuprelis labai mylėjo Gundę ir ją lygino su gamta. Jis sakė, kad jo mylimoji panaši į aušrą, į ankstyvą pavasarį. Dar jis teigė, kad myli Gundę taip, kaip naktis lakštingalos giesmę. Kai Gundės tėvai ėmė pykti ant dukters, kodėl ji su kuprium draugauja, Kuprelis jautė, kad gali netekti mylimosios. Net gamtoje jis matė ženklus, kurie pranašavo nelaimę. Vieną kartą sėdėdami jie stebėjo tamsius debesis, kurie užstojo saulę…

Atkreipkime dėmesį, kokios frazės yra būdingos atpasakojimui: „jis sakė“, „jis teigė“, „kai ėmė pykti“, „vieną kartą“ ir pan.

Naudingi posakiai, įterpiniai

 • Atskleidžiamas veikėjo supratimas apie …
 • Pasak Kuprelio, …
 • Pavartoti palyginimai atskleidžia veikėjo …
 • Piešiamas gamtos vaizdas yra …
 • Galima teigti, kad …
 • Toks veikėjo požiūris rodo …
 • Be to, …
 • Dar vienas dalykas, atskleidžiantis …
 • Žinoma, …
 • Matyt, …
 • Regis, …
 • Be abejo(nės), …
 • Pavyzdžiui, …
 • Vis dėlto …
 • Vis tiek …
 • Suregzti sąmokslą, pinkles, intrigas / sukurti planą …
 • Kūrinys kupinas …

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Rašiniams

Visos pamokos ir konspektai →

Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.