11kl

36

Oficialus Nacionalinės švietimo agentūros puslapis
Kaip pasiruošti egzaminams, gerų darbų pavyzdžiai, egzamino užduočių sprendimai ir nemokamos ministerijos konsultacijos
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Istorijos kurso santrauka
VBE 4.3
XIX a. politinės srovės / ideologijos (liberalizmas, socializmas, konservatizmas)
VBE 3.4, 3,5
Napoleono Bonaparto epocha
VBE 3.3
Didžioji Prancūzijos revoliucija
VBE 4.4
Nacionalizmo idėjų plitimas, tautinės valstybės
Aktualu
VBE formulių lapas
Prieš egzaminą ar atsiskaitymą
Rašinių struktūra
Galiojantis 2014-2024 m., išskyrus 11-okams nuo 2023 m. rugsėjo
Senasis privalomos literatūros sąrašas
Nauja   Įsigalioja 11-okams nuo 2023 m. rugsėjo
Naujas 11-12 kl. skaitinių sąrašas
Martynas Mažvydas
Lietuviška eiliuota prakalba „Katekizmas“
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Matematikos (A) teorija 11-12 klasei
Mikalojus Daukša
„Prakalba į malonųjį skaitytoją“
Jonas Radvanas
Herojinė poema „Radviliada“
Viljamas Šekspyras (William Shakespeare)
Drama - tragedja „Hamletas“
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Mikalojus Husovianas. „Giesmė apie stumbrą“
Kristijonas Donelaitis
Epinė didaktinė poema „Metai“
Motiejus Kazimieras Sarbievijus
Lyrika
Johanas Volfgangas fon Gėtė
Drama - tragedija „Faustas“
Adomas Mickevičius
„Odė jaunystei“, „Vėlinės“, „Romantika“, „Krymo sonetai“, „Ponas Tadas“, „Gražina“
Antanas Baranauskas
Lyrinė romantinė poema „Anykščių šilelis“
Vincas Kudirka
Tautinę sąmonę žadinantys eilėraščiai
Jonas Mačiulis - Maironis
Eilėraščių rinkinys „Pavasario balsai“
Jonas Biliūnas
Novelės „Vagis“, „Ubagas“, „Lazda“
Šatrijos Ragana
Apysaka „Sename dvare“
Juozas Tumas - Vaižgantas
Apysaka „Dėdės ir dėdienės“
Vincas Krėvė - Mickevičius
Drama - tragedija „Skirgaila“
  🌎   Geografija
    🌎    
Pasaulinio vandenyno tarša
11kl

  🌎   Geografija
    🌎    
Žemės drebėjimai
11kl

Genetikos pradmenys, kraujo grupės, genealogija
Juozas Aputis, Bitė Vilimaitė
Namai — žmogaus būties centras? (200 ž. samprotavimo pastraipa)
Adomas Mickevičius, Balys Sruoga, Bronius Krivickas
Nusikaltimai prieš lietuvius (mintys rašiniui)
Balys Sruoga
Požiūris į mirtį
Martynas Mažvydas, Mikalojus Daukša, Viljamas Šekspyras
Renesanso žmogaus vertybės (650 ž. samprotavimo pastraipa)
Vincas Krėvė - Mickevičius, Viljamas Šekspyras
Stiprios asmenybės literatūroje (mintys rašiniui)
Jonas Radvanas, Mikalojus Daukša, Mikalojus Husovianas
Tauta ir tautybė (mintys rašiniui)
Balys Sruoga, Jonas Biliūnas
Žmonių laikysena ribinės situacijos
Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.