Slava Ukraini! 🇺🇦

11kl

39


Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Istorijos kurso santrauka
apibendrinimas 11kl 12kl
VBE 4.3
XIX a. politinės srovės / ideologijos (liberalizmas, socializmas, konservatizmas)
3 min   11kl 12kl
VBE 3.4, 3,5
Napoleono Bonaparto epocha
5 min   11kl
VBE 3.3
Didžioji Prancūzijos revoliucija
5 min   11kl
VBE 4.4
Nacionalizmo idėjų plitimas, tautinės valstybės
3 min   11kl 12kl
Aktualu
VBE formulių lapas
1 min   12kl 11kl
Prieš egzaminą ar atsiskaitymą
Rašinių struktūra
3 min   apibendrinimas 11kl 12kl 9kl 10kl
11-12 kl.
Privalomos literatūros sąrašas (2022 m.)
5 min   12kl 11kl apibendrinimas
Besidomintiems
Rekomenduojami kūriniai
2 min   11kl 12kl apibendrinimas besidomintiems
Martynas Mažvydas
Lietuviška eiliuota prakalba „Katekizmas“
2 min   11kl renesansas
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Matematikos (A) teorija 11-12 klasei
12kl 11kl apibendrinimas
Mikalojus Daukša
„Prakalba į malonųjį skaitytoją“
2 min   11kl renesansas
Jonas Radvanas
Herojinė poema „Radviliada“
1 min   11kl renesansas
Viljamas Šekspyras (William Shakespeare)
Drama - tragedja „Hamletas“
13 min   11kl renesansas užsienio ilgas kūrinys
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Mikalojus Husovianas. „Giesmė apie stumbrą“
besidomintiems 11kl renesansas neprivalomas
Kristijonas Donelaitis
Epinė didaktinė poema „Metai“
12 min   11kl apšvieta poezija
Motiejus Kazimieras Sarbievijus
Lyrika
1 min   11kl barokas
Johanas Volfgangas fon Gėtė
Drama - tragedija „Faustas“
20 min   11kl drama užsienio apšvieta ilgas kūrinys
Adomas Mickevičius
„Odė jaunystei“, „Vėlinės“, „Romantika“, „Krymo sonetai“, „Ponas Tadas“, „Gražina“
9 min   11kl romantizmas poezija
Antanas Baranauskas
Lyrinė romantinė poema „Anykščių šilelis“
5 min   11kl poezija
Vincas Kudirka
Tautinę sąmonę žadinantys eilėraščiai
7 min   11kl proza poezija
Jonas Mačiulis - Maironis
Eilėraščių rinkinys „Pavasario balsai“
8 min   11kl poezija
Jonas Biliūnas
Novelės „Vagis“, „Ubagas“, „Lazda“
5 min   11kl proza realizmas
Šatrijos Ragana
Apysaka „Sename dvare“
13 min   11kl proza ilgas kūrinys neoromantizmas
Juozas Tumas - Vaižgantas
Apysaka „Dėdės ir dėdienės“
5 min   11kl proza neoromantizmas
Vincas Krėvė - Mickevičius
Drama - tragedija „Skirgaila“
8 min   11kl ilgas kūrinys neoromantikas viduramžiai proza istorinis
  🌎   Geografija
    🌎    
Pasaulinio vandenyno tarša
11kl

  🌎   Geografija
    🌎    
Žemės drebėjimai
11kl

Genetikos pradmenys, kraujo grupės, genealogija
4 min   11kl 12kl
Juozas Aputis, Bitė Vilimaitė
Namai — žmogaus būties centras? (200 ž. samprotavimo pastraipa)
2 min   11kl 12kl
Adomas Mickevičius, Balys Sruoga, Bronius Krivickas
Nusikaltimai prieš lietuvius (mintys rašiniui)
2 min   11kl 12kl
Balys Sruoga
Požiūris į mirtį
1 min   12kl 11kl
Martynas Mažvydas, Mikalojus Daukša, Viljamas Šekspyras
Renesanso žmogaus vertybės (650 ž. samprotavimo pastraipa)
4 min   11kl
Vincas Krėvė - Mickevičius, Viljamas Šekspyras
Stiprios asmenybės literatūroje (mintys rašiniui)
3 min   11kl 12kl
Jonas Radvanas, Mikalojus Daukša, Mikalojus Husovianas
Tauta ir tautybė (mintys rašiniui)
4 min   11kl 12kl
  📕   Literatūra
    📕    
Visi kūriniai, kuriuos galėsi cituoti per lietuvių kalbos ir literatūros VBE
egzaminams 11kl 12kl

Balys Sruoga, Jonas Biliūnas
Žmonių laikysena ribinės situacijos
3 min   12kl 11kl