<- Rašiniams

Džeromas Selindžeris (J. D. Salinger)
Paauglystės sunkumai (10 klasės PUPP kalbėjimas)

3 min (562 ž.)
Aa

Įvertinta 10.

Paauglystė – visiems sunkus laikotarpis. Atrodo, kad viskas pasaulyje keičiasi, bet ne į gerąją pusę: laikas pamiršti vaikystę ir tapti pagarbiu piliečiu, kuriuo tėvai didžiuosis. Tačiau kiekvienas – mažas ar didelis – turi daug lūkesčių ir unikalių idėjų. Apie paauglystėje iškylančius sunkumus, kai keičiasi suvokimas apie pasaulį, sunku įgyvendinti daugelį lūkesčių bei idėjų, nesulaužyti savęs ir auginti save kaip asmenybę, rašė daugelis rašytojų. Vienas iš jų – JAV rašytojas Džeromas Selindžeris. Jis romane „Rugiuose prie bedugnės“, parašytame 1951 m., pasakoja apie jaunuolio Houldeno Kolfildo gyvenimą, atskleidžia paaugliui iškylančius sunkumus.

Vienas iš Houldeno patiriamų sunkumų – tai bendravimas. Jis labai kritiškas bendraamžių atžvilgiu, juos kritikuoja, laiko nevykėliais arba pasipūtėliais. Pavyzdžiui, Robertas Eklis, anot jo, yra suskretėlis, nes nevalo dantų, yra spuoguotas ir nuobodus. Houldeną erzina, kad Eklis jį laiko mažvaikiu, nes Ekliui – 18 metų, o Houldenui – tik 16. Nuolat tai primena ir nepaiso, kas Houldenui patinka. Savo kambario draugą Stredleiterį laiko pasipūtėliu, įsimylėjusiu save, nes šis labai rūpinasi savo išvaizda. Houldenas ironizuoja, kad Stredleiteris laiko save gražuoliu, skutasi du kartus, kad tik gražesnis būtų, o iš tikrųjų yra netvarkingas, nes jo „skustuvas purvais apaugęs, surūdijęs.“ Dėl savo charakterio ypatybių besimokydamas Pensyje ir gyvendamas mokyklos bendrabutyje kartą prausykloje susimuša su kambarioku Stredleiteriu. Kadangi Houldenas kritikuoja visus bendraamžius, neturi tikro draugo. Kartais ir pats savęs nesupranta, ne tik kitų. Dėl to jis patiria bendravimo sunkumų, apima vienišumo jausmas. Panašius jausmus išgyvena ir šiandienos paaugliai. Kai kurie, kaip ir Houldenas, yra labai kritiški, per daug geros nuomonės apie save arba, priešingai, negeba bendrauti, nes nepasitiki savimi. Dėl paauglystėje iškylančių bendravimo sunkumų neretai reikalinga psichologo pagalba. Manau, kad ir Houldenui mokantis Pensyje būtų padėjęs psichologas, galbūt tada viskas jo gyvenime būtų pakrypę kita linkme. Iš tiesų jam sunkiai sekasi bendrauti su daugeliu žmonių, ne tik su bendraamžiais, bet ir mokytojais bei tėvais.

Houldenas patiria sunkumų ir dėl to, kad neturi savo gyvenime išsikėlęs tikslo ir nepripažįsta autoritetų. Jis pašalinamas net iš ketvirtos mokyklos. Ketvirtoji mokykla – tai Pensis. Iš jos pašalinamas, nes neišlaikė keturių dalykų iš penkių. Gebėjo atsiskaityti tik anglų kalbą. Dėl nepažangumo pašalintas iš Hutono bei Eiktonhilso mokyklų. Sako, kad iš Eiktonhilso „pats išėjau“, nes jame vieni „veidmainiai ir apsimetėliai.“ Houldenui mokyklos direktorius ponas Hasas nėra autoritetas, jam jis – „veidmainių karalius.“ Direktorius yra malonus ir nuoširdus tik su turtingais tėvais, o į senus ar prasčiau apsirengusius nekreipia dėmesio. Jaunuolis negali šito pakęsti. Taip pat jam netampa autoritetu nei senas Pensio mokyklos istorijos mokytojas Spenseris. Houldenas nepriima jo pamokymų, nori kuo greičiau sprukti iš mokytojo kambario, erzina, kad jis yra senas (70 metų), serga. Houldenas nejaučia jokios pagarbos vyresniam žmogui. Ypač vengia moralų. Šiandienos paaugliai taip pat dažnai nemėgsta moralizuojančių mokytojų. Neretai mokytojas nebėra autoritetas, kadangi XXI a. žmogus išgyvena vertybių krizę. Labai daug dalykų yra sumišę, todėl ypač paauglystėje, kai negebi pažinti savęs, yra sunku nedaryti klaidų. Taigi, Houldenas daug laiko praklajoja po Niujorką be tikslo, nesusiranda sau įdomios veiklos, tačiau seserį Fibę nori apsaugoti nuo pasaulio blogio ir pavojų.

Apibendrinant galima teigti, kad JAV rašytojo Džeromo Selindžerio romanas „Rugiuose prie bedugnės“ yra gera pamoka paaugliams. Iš knygos galima pasimokyti, kaip nesielgti, kad po to nereikėtų gailėtis, prarasti brangaus savo gyvenimo laiko. Iš romano suprantame, kad su paauglyste iškylančiais sunkumais yra nelengva susitvarkyti vienam pačiam, todėl reikia dorų ir sąžiningų suaugusiųjų pagalbos. Jie turi padėti išmokti atskirti gerus dalykus nuo blogų, padėti pažinti save, įveikti iškylančius šiame amžiaus tarpsnyje sunkumus.

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Rašiniams

Visos pamokos ir konspektai →

Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.