← Rašiniams

Samprotavimo ir literatūrinių rašinių temos

Nori praktikuotis rašyti rašinius? Pasinaudok šiomis temomis.

4 min (689 ž.)
R   Ieškai korepetitoriaus? Susipažink su mūsų kolegomis!
Iliustracija
Aa

Sąrašas nuolat atnaujinamas.

NEC oficialus: Labai geri ir aukštesniojo lygio (turinio aspektu) darbai

Samprotavimo

Gyvenimo prasmė

Kas įprasmina žmogaus gyvenimą?

Ar visi darbai yra vienodai garbingi?

Ar mano gyvenime yra vietos žygdarbiui?

Mylimas žmogus – laimingas žmogus?

Ar iš tiesų svarbi tik ši akimirka?

Ar charakteris lemia žmogaus likimą?

Menas ir literatūra

Koks menas yra vertingas menas?

Kas yra talentas?

Ar galėčiau knygą pavadinti savo draugu ir patarėju?

Gyvenimas trumpas – neverta jo švaistyti bevertėms knygoms

Ar literatūra moko gyvenimo?

Kalba

Kalba – žmogaus sielos atspindys

Ar iš tiesų žodis – svarbiausias dalykas žmogaus gyvenime?

Mokėsi gerai savo kalbą – mokėsi ir svetimą

Kas savo kalbos nebrangina, tas ir kitos neišmoks.

Kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste?

Žmonių santykiai

Žmoniją daug lengviau mylėti nei vieną konkretų žmogų

Ar iš tiesų neturime teisės naudotis laime, jei jos nekuriame?

Tėvų ir vaikų konfliktas – amžinas kartų konfliktas?

Tėvynė

Ar aš galiu didžiuotis savo protėviais?

Kodėl gimtasis kraštas ne visada mylimas?

Turėtume atsikratyti „Pilėnų geno“.

Ar lietuvių tautai skirta išnykti?

Jaunimo aktualijos

Kas svarbiau mokantis – darbštumas ar gabumai?

Ar iš tiesų visi žmonės lygūs?

Ar verta ieškoti gyvenimo prasmės?

Ar iš tiesų nelaimė padeda žmogui pažinti save?

Vertybės

Gyventi dėl kitų ar gyventi sau?

Girtas žmogus – ne žmogus.

Ar sėkmė sugadina žmones?

Kokiomis dvasinėmis ligomis serga visuomenė?

Smurtas prieš vaikus. Ar įmanoma tai sustabdyti?

Mūsų teisės ir pareigos visuomenei

Šiuolaikinėje visuomenėje kiekvienas turi kovoti už save

Ar žmonių dvasingumą ištiko krizė?

Ar sąžinę galima nupirkti?

Tolerancija

Kodėl pasauliui reikia išmokti pakantumo?

Ar mokame būti tolerantiški kitokiems nei mes?

Žemėje turi užtekti vietos visiems ( Žemė – žmonių planeta)

Gamta

Gamta mūsų namai, todėl turime ją saugoti

Žmogaus santykis su gamta dramatiškai pakito

Tik gamtoje žmogus gali būti pats savimi

Ar žmogus tikrai visatos valdovas?

Literatūriniai

Moralinio išbandymo situacijos lietuvių literatūroje (J. Savickis, V. Mykolaitis - Putinas)

Iliuzijų ir tikrovės susidūrimas (konfliktas) lietuvių literatūroje (V. Mykolaitis - Putinas, S. Nėris)

Gerumo pasekmės grožiniuose kūriniuose

Kaip vaizduojamas renesanso žmogus literatūroje? (V.Šekspyras, J.Radvanas, M.Husovianas)

Pasaulio samprata Baroko epochos kūriniuose (K.Sirvydas, M.K.Sarbievijus)

Darbo poetizavimas lietuvių literatūroje (K.Donelaitis, V.Kudirka, Vaižgantas)

Gamtos vaidmuo grožiniuose kūriniuose (K.Donelaitis, Maironis, M.Katiliškis)

Koks Lietuvos mitas kuriamas grožiniuose kūriniuose? (J.Radvanas, A.Baranauskas, M.Ivaškevičius)

Kaimo kaita lietuvių literatūroje (J.Biliūnas, J.Savickis, J.Aputis)

Miesto vaizdavimas grožiniuose kūriniuose (K.Donelaitis, A.Škėma, J.Vaičiūnaitė)

Namų kaita lietuvių literatūroje (Šatrijos Ragana, V.Mykolaitis - Putinas, M.Katiliškis)

Vaikystės pasaulis grožiniuose kūriniuose (Šatrijos Ragana, A.Škėma, Č.Milošas)

Jauno žmogaus vaizdavimas grožiniuose kūriniuose (J.Biliūnas, M.Katiliškis, J.Aputis)

Seno žmogaus vaizdavimas grožiniuose kūriniuose (J.Biliūnas, Šatrijos Ragana V.Mačernis)

Moters paveikslas lietuvių literatūroje (Šatrijos Ragana, V.Mykolaitis – Putinas, M.Katiliškis)

Tėvo paveikslas lietuvių literatūroje (J.Biliūnas, J.Savickis, M.Katiliškis)

Maišto tema grožinėje literatūroje (J.V.Gėtė, A.Kamiu, A. Škėma)

Kūrėjo pasaulėjauta lietuvių literatūroje ( V.Mykolaitis – Putinas, A.Škėma, H.Radauskas)

Meilės galia lietuvių literatūroje (Vaižgantas, Maironis, V.Mykolaitis – Putinas)

Laimės paieškos lietuvių literatūroje (Vaižgantas, V.Krėvė, M.Katiliškis)

Dėkingumo problema grožiniuose kūriniuose (K.Donelaitis, J.Biliūnas, Vaižgantas)

Vienišo žmogaus paveikslas grožiniuose kūriniuose (J.Biliūnas, V.Krėvė, S.Nėris)

Visuomeniniai idealai lietuvių literatūroje (M.Daukša, Maironis, Justinas Marcinkevičius)

Ilgesio tema literatūroje (A.Mickevičius, M.Katiliškis, J.Kunčinas)

Humanizmas lietuvių literatūroje (Šatrijos Ragana, V.Krėvė, B.Sruoga)

Asmenybės brandos tema (V.Mykolaitis – Putinas, Just. Marcinkevičius, J.Aputis)

Būties slėpiniai grožiniuose kūriniuose (M.K. Sarbievijus, Šatrijos Ragana, V.Mačernis)

Santykio su mirtimi kaita lietuvių literatūroje (Šatrijos Ragana, J. Savickis, B.Sruoga)

Kaltės tema lietuvių literatūroje (J.Biliūnas, S.Nėris, Just. Marcinkevičius)

Autoritetų vaidmuo lietuvių literatūroje (K.Donelaitis, J.Biliūnas, Šatrijos Ragana)

Laisvo žmogaus samprata lietuvių literatūroje (B.Krivickas, A.Škėma, B.Sruoga)

Doro žmogaus samprata lietuvių literatūroje (K.Donelaitis, Vaižgantas, Just. Marcinkevičius)

Asmenybės dvilypumo problema lietuvių literatūroje (V.Krėvė, V.Mykolaitis – Putinas, S.Nėris)

Dekalogo tiesos grožiniuose kūriniuose (J.Biliūnas, M.Katiliškis, B.Sruoga)

Garbės samprata grožiniuose kūriniuose (V.Šekspyras, J.Radvanas, Maironis, V.Mykolaitis – Putinas)

Apgaulingos realybės vaizdavimas grožiniuose kūriniuose (S.Nėris, M.Martinaitis, A.Škėma)

Koks Lietuvos mitas kuriamas grožiniuose kūriniuose? (J.Radvanas, A.Baranauskas, M.Ivaškevičius)

Sapno motyvas grožiniuose kūriniuose (J.Radvanas, J.Biliūnas, Vaižgantas)

Aspektai

Vienišumo ir meilės patirtys

Žmogaus ir gamta

Asmens laisvė, tautinis apsisprendimas, pareiga visuomenei

Tautinės tapatybės samprata

Psichologinei veikėjų paveikslai

Blogio kilmės, žmogaus ir visuomenės netobulumo klausimai

Atjauta ir gailestis

Tautos likimo dramatizmas

Žmogaus prigimties dualizmas

Modernios visuomenės laimėjimai ir pralaimėjimai

Asmuo tautos istorijoje: pozicijos pasirinkimas

kova dėl žmogaus orumo

Žmoniškumas kaip vienijanti vertybė

Egzistencinės vienatvės, maišto ir absurdo temos

Ribinės situacijos

Gimtosios vietos praradimas

Miesto tema

Moters tema

Laisvas vertybių pasirinkimas

Šiuolaikinio tapatybė

Gyvenimas - žaidimas

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Rašiniams

Visos pamokos ir konspektai →

Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.