← Literatūra

Visi kūriniai, kuriuos galėsi cituoti per lietuvių kalbos ir literatūros VBE

Suskaitmeninta 36 autorių kūryba. Per egzaminą nebus galima cituoti visą kūrinį ir visą autoriaus kūrybą.

587 žodžiai — 3 min

egzaminams 11kl 12kl

Iliustracija
Suprasti Korepetitoriai   R Šaltiniai
Aa

DĖL LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS BRANDOS EGZAMINE NAUDOJAMŲ SUSKAITMENINTŲ PRIVALOMŲ PROGRAMOS AUTORIŲ KŪRINIŲ

2018 metų balandžio 16–20 dienomis duomenų perdavimo sistemoje KELTAS buvo paskelbti suskaitmeninti privalomų programos autorių kūriniai, kuriais mokiniai galės naudotis per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Buvo prašyta mokyklų administraciją ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus sudaryti galimybę mokiniams susipažinti su šių kūrinių formatu.

Tai įgyvendina ir Edukamentas.

Skelbiami tekstai, skirti mokykliniam brandos egzaminui ir valstybiniam brandos egzaminui.

Pateikti kūriniai PDF formatu.

Prašome, jeigu įmanoma, parsisiųsti PDF failą, jeigu jį norite įkelti į kitą vietą ir nebūtina naudoti tiesioginę nuorodą. Ačiū.

·         Adomas Mickevičius

o   Laiškai, esė, proza

o   „Gražina“

o   „Ponas Tadas“

o   „Konradas Valenrodas“

o   Poezija

o   „Vėlinės“

·         Aidas Marčėnas

o   Eilėraščiai

·         Alberas Kamiu

o   „Sizifo mitas“

o   „Svetimas“

·         Antanas Baranauskas

o   „Anykščių šilelis“

o   „Dainų dainelę“

o   „Kelionė Petaburkan“

o   Poezija

·         Antanas Škėma

o   „Ataraxia“

o   „Balta drobulė“

o   „Saulėtos dienos“

·         Balys Sruoga

o   „Dievų miškas“

Skyriai Dievų miške:

I. D I E V Ų MIŠKAS
II. BARAKINĖ KULTŪRA
III. VAŽIUOJAM…
IV. . . . N E Ž I N O M A KRYPTIMI
V. PIRMOJI NAKTELĖ
VI. P A J Ū R I O KURORTAS
VII. P O L I T I N I S SKYRIUS
VIII. P O L I T I N I O SKYRIAUS BENDRADARBIAI
IX. NAUJOKŲ Į PILIETINIMAS
X. DUŠAS KŪNUI IR DŪŠIAI
XI. Ž I N G S N I U PER GALVAS
XII. NUMIRĖLIŠKA DALIA
XIII. DŪŠELIŲ APRAŠYMAS
XIV. KLIPATŲ KLIPATOS
XV. „DIE A R B E I T MACHT DAS L E B E N SÜSS…“
XVI. WACEK KOZŁOWSKI

o   „Giesmės apie Gediminą“

o   „Milžino paunksmė“

·         Bronius Krivickas

o   Eilėraščiai

·         Česlovas Milošas

o   Eilėraščiai

o   „Isos slėnis“

o   Nobelio paskaita Švedijos mokslų akademijoje

·         Francas Kafka

o   „Metamorfozė“

o   „Naktį“

o   „Procesas“

·         Henrikas Radauskas

o   Eilėraščiai

·         Johanas Volfgangas Gėtė

o   „Faustas“

·         Jonas Aistis

o   Eilėraščiai

·         Jonas Biliūnas

o   „Laimės žiburys“

o   „Lazda“

o   „Ubagas“

o   „Vagis“

o   „Kūdikystės sapnai“

o   „Kliudžiau“

o   „Liūdna pasaka“

 

·         Jonas Radvanas

o   „Radviliada“

·         Judita Vaičiūnaitė

o   Eilėraščiai

·         Juozas Aputis

o   Įveikti save

o   Ratu palei ežerus

·         Juozas Tumas-Vaižgantas

o   „Dėdės ir dėdienės“

o   „Pragiedruliai“

·         Jurgis Kunčinas

o   „Tūla“

·         Jurgis Savickis

o   „Ad astra“

o   „Fleita“

o   „Jono Graužos nuotykiai“

o   „Kova“

o   „Mėnesiena“

o   „Raudoni batukai“

o   „Sachara“

o   „Užburtos jachtos“

o   „Vagis“

o   „Velnio Šeinė Katarinka“

·         Justinas Marcinkevičius

o   „Daukantas“

o   „Mažvydas“

o   „Mindaugas“

o   „Heroica, arba Prometėjo pasmerkimas“

o   Eilėraščiai

·         Kristijonas Donelaitis

o   „Metai“

·         Maironis

o   „Jaunoji Lietuva“

o   „Pavasario balsai“

o   „Vytautas pas kryžiuočius“

·         Marcelijus Martinaitis

o   Eilėraščiai

·         Marius Ivaškevičius

o   „Lietuva Lietuva“

o   „Madagaskaras“

o   „Mindaugo sapnas“

·         Marius Katiliškis

o   „Miškais ateina ruduo“

·         Martynas Mažvydas

o   Katekizmas

·         Mikalojus Daukša

o   Prakalba į malonųjį skaitytoją

·         Motiejus Kazimieras Sarbievijus

o   Odės

o   Lyrika

·         Salomėja Nėris

o   „Eglė žalčių karalienė“

o   Eilėraščiai

o   „Prie didelio kelio“ (Eilėraščių rinkinys)

·         Sigitas Geda

o   Eilėraščiai

·         Šatrijos Ragana

o   „Sename dvare“

o   „Dėl ko tavęs čia nėra“

o   „Idilija“

o   „Irkos tragedija“

o   „Iš mūsų kovų“

o   „Jau vakaruose užgeso saulėlydžiai“

o   „Pirmas pabučiavimas“

·         Viljamas Šekspyras

o   „Hamletas“

o   „Romeo ir Džuljeta“

o   Sonetai

·         Vincas Krėvė

o   „Antanuko rytas“

o   „Milžinkapis“

o   „Skerdžius“

o   „Skirgaila“

·         Vincas Kudirka

o   „Iš mano atsiminimų keletas žodelių“ („Varpas“, 1893 m. Nr. 3)

o   Eilėraščiai

o   Satyros

·         Vincas Mykolaitis-Putinas

o   „Altorių šėšely“

o   Eilėraščiai

o   „Prometėjas“

·         Vytautas Mačernis

o   Eilėraščiai

Panašūs šaltiniai

Literatūra

Visos pamokos ir konspektai →

Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.